Generationsskifte på agendan vid LRF Grytnäs studiebesök

Grytnäs studiebesök på Magnussons lantbruk

Nyligen anordnade LRF-avdelningen i Grytnäs ett studiebesök på Magnussons lantbruk, Snickarbo, Avesta. Uppslutningen var mycket bra med knappt 40 deltagare. Förutom Grytnäs var LRF-avdelningarna i By och Folkärna också inbjudna. 

Under studiebesöket fick deltagarna titta på och diskutera gårdens nya verkstad, den ekologiska köttdjursuppfödningen, solcellsanläggningen och mycket annat.

Deltagarna tyckte det var ett bra, informativt och lärorikt besök, där de fick fråga sig fram om det de ville veta, med en bred palett av ämnen och frågor.

Generationsskifte var ett ämne som togs upp under studiebesöket. Anders och Marianne Magnusson har nyligen lämnat över gården till sonen Johan.