Georgiens bönder söker kunskap och inspiration i Sverige

Representanter för Georgiens bönder besöker Örsundsbro

Representanter för Georgiens motsvarighet till LRF - Georgian Farmers' Association (GFA) - har varit på studiebesök i Sverige.

De besökte bland annat Birgitta Ulvängs gård i Örsundsbro. Birgitta, som förutom bonde också är ledamot i LRF Mälardalens styrelse, beskriver besöket som intressant.

– Det var roligt att prata med dem och visa dem runt på gården och hur vi har det. De var nyfikna på hur vi i LRF arbetar med bland annat våra medlemmar, och vilka frågor vi jobbar med. Och hur vi i styrelsen för LRF Mälardalen jobbar fick vi också frågor på. Sen blev det också mer praktiska frågor om gården, om spannmål, lamm och annat, och de var fascinerande att se traktorer och annan utrustning vi har på gården, berättar Birgitta Ulväng.

Det georgiska lantbruket är väldigt annorlunda än vårt, berättar Birgitta Ulväng. Georgien är som land relativt nytt, efter att ha utropat sin självständighet 1991. På sovjettiden var allt lantbruk organiserat i kolchoser, alltså kollektivjordbruk. Nu är jordbrukets ofta små gårdar privatägda med fokus på bland annat vinodling och valnötter.

Jordbruksproduktionen sjunker stadigt i Georgien, men enligt Utrikespolitiska institutet är det fortfarande landets viktigaste näringsgren som sysselsätter nästan hälften av alla invånare.

Landets geopolitiska läget fortsätter att vara en stor utmaning eftersom landet gränsar till Ryssland, Turkiet, Azerbajdzjan och Armenien.

– Jag tar med mig hur enormt olika våra förutsättningar, i våra respektive länder. Georgien har stora utmaningar i och med det läge de ligger i, med sina grannländer, och vi har en stabilitet både i Sverige och med våra grannländer som de inte har. Det är deras största oro, hur det ska gå för landet i framtiden. Sen ser förstås förutsättningarna väldigt annorlunda ut även på gårdsnivå, säger Birgitta Ulväng.