Givande diskussioner om hur lagar och regler kan bli mer ändamålsenliga ur ett företagarperspektiv

Jeanette Blackert seminarium Vreta Kluster
Jeanette Blackert inledde med att betona vikten av utredningen och förhoppningen om att det inte kommer att bli något som hamnar i en byrålåda. Foto: Carolina Fransson

Hur kan regelverk och kontroller bli mer ändamålsenliga ur ett företagarperspektiv? Det var namnet på det seminarium som LRF och Vreta Kluster arrangerade den 31 maj efter önskemål av regeringens utredare Magnus Oscarsson. Under seminariet presenterades olika case och talare och deltagare fick ge sin syn på vad som fungerar och vad som skulle kunna förbättras. Ett 30-tal personer samlades på Vreta Kluster för att lyssna och diskutera.

Magnus Oscarsson har fått i uppdrag att utreda hur regelverk och kontroller kan bli mer ändamålsenliga ur ett företagarperspektiv. Utredningen ska vara klar den 31 mars 2025. I arbetet vill han ha inspel från både bransch och myndigheter om önskemål om förbättringar. En del i det var att samla myndigheter, lantbrukare och andra inom den gröna näringen i Östergötland till samtal under detta seminarium.

LRFs regionordförande i Östergötland och grisbonde Jeanette Blackert inledde seminariet med att säga att hon var glad att Magnus fått uppdraget och hur viktigt det är.

Den röda tråden i seminariet var att branschen önskar mer tillit till att företagarna följer regler och vill göra rätt. Det lyftes att det är lätt att det blir fel om företagaren råkar fylla i en decimal fel i ett dokument och att det kan bli en lång process att justera så det blir rätt. Vikten av ett bra bemötande vid kontroller, pålästa kontrollanter som inger förtroende och kan tala om varför just den kontrollen genomförs samt en förståelse för lantbrukarens skiftande arbetssituation där det stundtals är mycket att göra och behovet av effektivitet och samverkan kring kontroller därför är önskvärt var annat som lyftes. Representanter från olika delar av näringen och från olika produktioner presenterade sin syn på hur regelverken skulle kunna förbättras. Det var många konkreta saker som kom upp som skulle kunna gå att skruva på. Länsstyrelsen Östergötland var också på plats och berättade om hur de arbetar för att samverka inom myndigheten.

Magnus Oscarsson avslutade med att tacka för alla inspel från både talare och publik.
– Jag är otroligt tacksam att ni tog er hit och att vi fått de här stunden tillsammans. Det är otroligt viktigt för mig att lyssna på er. Jag har fått jättemycket tankar och idéer från det här mötet som vi kommer att arbeta vidare med, sa han.

Hör mer av vad Magnus Oscarsson tyckte om seminariet här.

Missade du seminariet? Här kan du se det i efterhand.