GNI: Fortsatt ansträngd situation för trädgårdnäringen

äpplen i fält

Trädgårdsindex sjunker kraftigt med åtta punkter till 81,5. Det är den lägsta indexnoteringen för trädgård i Grönt Näringslivsindex historia.  

Läget är svårt och lönsamheten pressas tillbaka. Det råder likviditetskris och det har börjat förekomma konkurser, även bland större företag. En del växthusodlare har valt att minska, pausa eller senarelägga sin produktion under vintern på grund av befarat höga elkostnader. 

- Företag i trädgårdsnäringen har en väldigt ansträngd situation. Särskilt påtagligt är det bland växthusföretagen, som har höga elkostnader, och för fruktodlare som har en hård konkurrens utifrån, bland annat på grund av prisdumpning. För samtliga odlingsinriktningar har priset på insatsvaror ökat markant. Det finns också en osäkerhet med anledning av diskussionerna att försämra möjligheterna till säsongsarbetskraft från länder utanför EU, säger Johnny Kjellström, Chef LRF Trädgård.

Om Grönt Näringslivsindex

Grönt Näringslivsindex är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. De gröna näringarna innefattar verksamheter med utgångspunkt i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, det vill säga primärproduktion och service på gårdsnivå. 

Totalt utgörs de gröna näringarna av närmare 400 000 företag. De representeras av ungefär 30 olika produktionsinriktningar med ett produkt- respektive tjänsteutbud som spänner över 60 verksamhetsområden.

Här kan du läsa alla rapporter