Grattis Hans Ramel, ny ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse!

Hans Ramel, ny ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse

Hans Ramel, ordförande i LRF Skåne sedan fem år, blev invald i LRFs riksförbundsstyrelse onsdagen den 24 maj tillsammans med skånska kollegan Victoria Östlund och Marit Bohlin från Norrköping. Hans Ramel, 45 år, bor på Övedskloster i Sjöbo kommun där han bedriver växtodling, skogsbruk, nötköttsproduktion och besöksverksamhet.

Hur känns det?

- Jag känner en stor ödmjukhet men också förväntan och inser att det kan bli utmanande och att jag kommer få mycket att sätta tänderna i. Jag tycker det känns väldigt bra att det är en sådan trevlig styrelse med bra dynamik, högt i tak och väldigt kompetenta och imponerande människor. Det är också kul att bli invald med Victoria Östlund och Marit Bohlin som båda är väldigt professionella. Det ska bli spännande och jag ser fram emot att komma igång!

Vad kommer du att bidra med i styrelsearbetet?

- Min bakgrund från regionen är ju en bra erfarenhet och eftersom jag är nyast in med regionglasögonen kan jag bidra med det perspektivet. Jag har en examen i statsvetenskap och nationalekonomi i grunden och har arbetat ganska mycket med myndighetskontakter och påverkansarbete som jag hoppas kunna bidra med. Jag har även en hel del erfarenhet från företagande. Men när man är ny i en styrelse handlar första tiden om att lyssna, lära och hitta ett gott samarbeta med de andra kollegorna.

Du sa på stämman att bredden i LRF är en av våra största styrkor, kan du utveckla det?

- Ibland så kan man känna att LRF:s stora bredd är en utmaning och att det kan vara svårt att få alla att dra åt samma håll, med skillnader i branscher, geografi, och regionala kulturer i en stor organisation. Det kan upplevas som besvärligt att alla inte alltid är överens. Men jag anser att det är en stor styrka att vi har så många perspektiv på våra frågor och att vi har olika infallsvinklar. Om vi låter det vara lite rörligt i början, så blir det tids nog en väldig styrka att man måste lära sig nya tankesätt av varandra, där den första idén kanske inte alltid är den bästa. Man kan argumentera och diskutera sig fram till en bättre lösning. Sen får vi förstås en väldig tyngd och trovärdighet i vårt påverkansarbete när vi är många och representerar många branscher, det är inget snack om det.