Gröna näringarnas framtidslösningar diskuterades i Trondheim

Plant och traktor

Framtidslösningar för att påskynda klimatomställningen och stärka beredskapen diskuterades när LRF tillsammans med samarrangörer bjöd in politiker och näringsliv till en två-dagars konferens i Trondheim.

I slutet av förra veckan arrangerades konferensen Nordic Green Business Forum, också kallad NGBF, i Trondheim under två dagar. NGBF hölls för andra året i rad och sker på initiativ från bland annat LRF, Handelsbanken och SCA, där syftet är skapa ett forum för nätverkande där det nordiska samarbetet inom de gröna näringarna stärks. 

Under två dagar bjuds politiker och näringslivet in för att bygga nätverk och diskutera framtidens lösningar inom jord, skog och havsbruk, både för att påskynda klimatomställningen och för att stärka beredskapen i Norden. På talarlistan fanns både lokalpolitiska och rikspolitiska representanter, och Norges lantbruksminister Sandra Borsch deltog via länk där hon lyfte fram politikens roll i att stärka de gröna näringarna.

På plats fanns också en hel del bekanta namn från Jämtland och Västernorrland. Inte minst Lars Ahlin, ordförande för LRF Jämtland, som satt med i flera panelsamtal och beskrev lant- och skogsbrukarnas situation i sin region. Lars Ahlin är också en av arrangörerna för konferensen som sett till att den blivit av. Under dagarna i Trondheim betonar Lars vikten av att det skapas gynnsamma förutsättningar för att bedriva såväl småskaligt som storskaligt skogsbruk. 

Nordic Green Buisness Forum Lars Ahlin
Lars Ahlin beskrev lant- och skogsbrukarnas situation i Jämtland.

Lars lyfte också hållbarhetsaspekten med skogsbruk och att han själv, som skogsägare, känner ansvar för att det som görs i skogen idag ska komma följande generationer till gagn. Men bland såväl beslutsfattare som allmänhet finns en okunskap och ibland även ointresse för skogen och för den nytta som skogsägarna gör för samhället och klimatomställningen. Han menar att det kanske har att göra med att skogssektorn helt enkelt har varit för dåliga på att berätta om nyttan som skapas.

– Vi måste bli bättre på att nå ut med våra budskap för att få en mer saklig debatt, konstaterade Lars Ahlin. 

USA och EU tävlar om att vara först i den gröna omställningen
Från Västernorrland gästade också Emil Källström, vd på det Örnsköldsviksbaserade företaget Sekab, scenen med ett föredrag som beskrev den internationella politiken och hur USA och EU nu i princip tävlar för att komma först i den gröna omställningen. Han berättade också om hur bland annat Sekab övergår till biobaserade, gröna industrikemikalier som är viktiga byggstenar i den gröna omställningen. 

Från LRFs förbundsstyrelse deltog Mikaela Johansson, och även hon tog plats på scen. Hon efterlyste långsiktiga spelregler inom skogsnäringen för att klara klimatarbetet, så att fler vågar investera i både skog och i den skogliga värdekedjan. Hon lyfte vikten av stärkt äganderätt, nytt kapital och ökade forskningsanslag för att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig råvara.

Nordic Green Buisness Forum
En av många panelsamtal under Nordic Green Buisness Forum.