Grunden för framtidens folkrörelse är lagd

Riksförbundstämman ägde rum 21-22 maj 2024.

Genom att modernisera LRF stadgar har riksförbundsstämman säkerställt en folkrörelse som är rustad för framtida politiskt arbete och samtidigt säkrat varje medlems demokratiska rättigheter.

Många viktiga frågor för LRFs medlemmar avgörs på kommunnivå. Genom de nya stadgarna och förändrade roller och ansvar kan LRFs förtroendevalda i kommunavdelningar arbeta mer fokuserat med opinionsbildning och påverkansarbete inom det gröna näringslivet.

Förändringen innebär att LRF säkerställer alla medlemmars demokratiska rättigheter genom att ge dem rätt att lämna in motioner och välja sina företrädare. Dessutom får kommunavdelningarna en stärkt roll och utser nu fullmäktige till regionstämman, istället för att denna uppgift låg på lokalavdelningarna som tidigare.

Medlemmarna, särskilt de yngre, önskar förändrade mötesformer och vill ha möjligheten att engagera sig i specifika frågor utan att behöva sitta i en styrelse. Moderniseringen av stadgarna öppnar upp för nya former av dialog och nätverkande, vilket möter denna vilja.