Grytnäs LRF håller studiecirkel i beredskap

LRF Grytnäs studiecirkel beredskap

Beredskap är ett hett ämne, vilket Grytnäs LRF uppmärksammade nyligen genom att tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan anordna en studiecirkel i beredskap.

LRF-avdelningen i Grytnäs summerar efter två träffar att beredskap är jätteviktigt och intressant. De ser detta som en start för ett arbete som de måste hålla i och utveckla för framtiden. Det tar egentligen aldrig slut. 

De två första träffarna har ägnats åt att försöka inventera vilka olika risker för naturskador de ser och försökt bedöma riskernas sannolikhet. Deltagarna har identifierat några ställen där de på sina egna fastigheter skulle kunna anlägga hämtplatser för släckvatten i sjöar och älven. 

Deltagarna har också börjat inventera sina egna och grannars maskiner, redskap, kompetenser mm. 

Nästa träff blir ett möte med företrädare för Avesta kommuns beredskapssamordning.

Om ni vill ha en studiecirkel i beredskap, ta gärna kontakt med ert lokala SV-kontor.