Hallå Anna, berätta om ditt år!

I maj 2021 började Anna Vikholm sin nya tjänst som avdelningschef för Regioner och Folkrörelseutveckling efter drygt åtta år på Friluftsfrämjandet. I arbetet har fokus legat på LRF:s medlemsnära verksamhet och den strategiska utvecklingen av LRF som folkrörelse. Som avdelningschef är Annas roll central som navet mellan LRFs regioner, riksorganisation, medlemmar och regionalt förtroendevalda. Berätta, hur har året varit?

Anna Vikholm, chef för LRFs Regioner & Folkrörelseutveckling

Anna Vikholm, avdelningschef för Regioner och Folkrörelseutveckling.


– Det har varit roligt och lärorikt!

Vad tycker du har varit de viktigaste uppdragen under ditt första år som avdelningschef?
– Viktigaste för mig har varit att lära känna organisationen. Under hösten reste jag runt i landet för att träffa anställda och ha olika möten med medlemmar på gårdsplanen. Det har varit helt avgörande i mitt lärande för att komma in i mitt uppdrag. Det som också varit viktigt för mig är den förflyttning som hela LRF skapar med ”Projekt Diamant”. Att vi går från nio till fem regionala enheter kommer skapa en mer jämlik medlemsnytta i hela landet.

Har något varit mer utmanande att genomföra?
 – Självklart innefattar mitt uppdrag vissa utmaningar som man kan hamna i. Vissa delar i ”Projekt Diamant” har varit tuffa med utmanande beslut som har påverkat våra medarbetare på ett negativt sätt.

Hur tänker du att medarbetare ska tänka för att nå framgång?
– Alla vi som jobba på LRF behöver hela tiden ha ”örat mot marken” och vi måste ha en omtanke kring våra medlemmar och förtroendevalda. Styrkan finns hos våra förtroendevalda och våra medlemmar och vi behöver gå armkrok. Det är då vi blir en kraftfull folkrörelse. 

Vad skulle du säga att vi är bra på?
– När LRF går in i en kris då kraftsamlar vi i alla led. Den räckvidd vi har haft under året är så imponerande och vi har ju leverart 60 procent fler kontakter än målet vilket är så kul att se när riks och region mobiliserar ihop i våra stora frågor. Ett annat exempel är omsorgsgruppens arbete. Då mobiliserar vi också och kan ge ett fantastiskt stöd till en enskild medlem. För mig är det en organisation med stort hjärta!

Vad skulle du säga är en medlems enskilda behov, utifrån det du sett under året som gått?
– Det kanske viktigaste i vårt uppdrag är att hela tiden lyssna in medlemmens enskilda behov. Vi behöver samtidigt sortera och inte springa på alla bollar. Lokalavdelningens årsmöten har därför en viktig roll. Där kan vi lyssna in och se vilka frågor om är viktiga för dem som sen kan resultera i en motion. Motionerna som det sedan fattats beslut kring blir en viktig kompass för oss tjänstepersoner att jobba efter, för att tillgodose medlemmars behov så vi kan leverera till nästkommande år.

Hur skapar man engagemang i en organisation som LRF, vad är din tanke kring det?
– Det finns några viktiga hygienfaktorer. Det ena är att man behöver ge en tydlighet i roller och ansvar för våra anställda. Sen behöver man ha tydliga och nåbara mål som den anställda kan vara med och påverka. Att alla känner sig lika värda och behövs. Sedan är det viktigt att sätta en tydlig värdegrund, vad vi står för i våra värderingar. Ihop med det är det också viktigt att ha ett tydligt varumärke. Vi går till jobbet för LRFs medlemmar och för LRFs bästa. I mina tidigare roller, på mina gamla arbetsplatser, har det varit viktiga faktorer som man varit mån om. Personalen har visat en stolthet och engagemang över sitt uppdrag när man bygger dessa ben. Jag har samtidigt aldrig träffat så många kunniga och duktiga medarbetare på någon arbetsplats tidigare som jag nu gör på LRF, så vi har världens möjlighet att göra en fantastisk förflyttning för våra medlemmar med det laget vi har.

Vad tänker du om framtiden och när det kommer till Folkrörelseutvecklingsenheten?
– Det finns en tydlig plan kring vart man vill med folkrörelsen kopplat till den beslutade  handlingsplanen. Alla som jobbar inom LRF har en stor vilja av att stötta vår folkrörelse. Kan man mobilisera alla enheter ihop med förtroendevalda kommer vi att sätta den gula bollen i rörelse. Vi ska göra det meningsfullt, enkelt och roligt för våra förtroendevalda, helt enkelt.