Hallå där Emma Hartelius, vad jobbar ni Mullsjö kommungrupp med just nu?

Med en vision om en växande kommun med naturnära profil präglas Mullsjö kommun på många sätt av sin närhet till skog, öppna landskap, sjöar och vattendrag. Vi har träffat Emma Hartelius, ordförande i LRF:s kommungrupp i Mullsjö, för att höra vad som är på gång just nu!

-       Vi jobbar med att visa upp de gröna näringarnas mervärden i kommunen. Vi är en skogsrik kommun och skogsbruket är stort. Antalet lantbrukare i kommunen är relativt få; här finns en mjölkgård, flera nötköttsproducenter, några hästföretagare fårproducenter och växtodlare, med flera, säger Emma Hartelius.

Vill visa det gröna näringslivets mervärden

LRF:s Mullsjö kommungrupp är med sina ca 130 medlemmar en av de minsta i landet till antalet. Men här finns massor av engagemang! Bland annat kring LRF:s påverkansvecka ”vecka 47” där de fjol tog fram en affisch som presenterade elva av kommunens företagare inom det gröna näringslivet och belyste de mervärden som skapas av dessa.

-       Naturen här i Mullsjö kommun hade inte sett likadan ut om vi inte hade haft alla privata skogsägare, betande djur och företagare inom de gröna näringarna. Tillsammans skapar vi en attraktiv och levande landsbygd som vi alla kan ta del av, säger Emma. 

Jönköpings läns första vargrevir

-       I vår kommun blir det mycket snack om vargen eftersom den är så närvarande här. Det påverkar oss på olika sätt och bidrar med oro för våra djur och vårt framtida brukande, säger Emma.

Det var vintern 2020/2021 som det första reviret i länet konstaterades, det så kallade Brängenreviret, vilket är beläget delvis i Mullsjö kommun. Sedan dess har vargnärvaron ökat ytterligare. Hösten 2022 arrangerades en träff om Paragraf 28 tillsammans med LRF Jönköpings län, jägarförbundet och länsstyrelsen. Inbjudna var medlemmar från såväl Mullsjö och Habo, och träffen blev fullbokat med de 75 deltagarna. Emma var även inbjuden till Gislaved för att prata om hur kommungruppen jobbar med varg närvarande i kommunen.

Offentliga måltiden och fiber aktuella frågor för våren

Till våren fortsätter LRF:s kommungrupp att bevaka vargsituationen. De kommer också fortsätta utveckla dialog med nyinvalda kommunpolitiker. Särskilt fokus blir på den offentliga måltiden, där Mullsjö kommun på Land Lantbruks undersökning svarat ”vet ej” på frågan om hur stor andel svenskt man serverar i de offentliga köken.

-       Att få en exakt konstant procentsiffra kan jag också förstå är svårt i en liten kommun som denna, men att ha en strategi och plan kring maten i offentligheten känns oerhört viktigt och rimligt, säger Emma.

Fiberinstallationer på landsbygden är också en fråga som kommungruppen kommer engagera sig i framåt, samt att de bevakar översiktsplanen och den planerade utbyggnaden av 26/27:an mellan Mullsjö och Slättäng.

 

Om Mullsjö kommun:

  • Kommunen har cirka 7 500 invånare
  • Kommunens yta: 211 km²
  • Invånare / km²: 37
  • Kommunen ligger i Västra Götaland och tillhör Jönköpings län.