Hallå där Håkan Svensson, ordförande i Tomelilla kommungrupp!

Håkan Svensson

Vi tog kontakt med kommungruppsordföranden i Tomelilla för att höra vad som är på gång i kommungruppen.

Vad är aktuellt hos er?

- Vi har en dialog med kommunen om hur de tänker om framtids utbyggnad av tätorterna och hur de ska binda samman de lite mindre byarna och göra de mer attraktiva. På senaste näringslivsrådet berättade kommunen att de är i en fas där de ska bygga lite mer. Just nu är det inga inga rena jordbruksfrågor på tapeten men vi har pratat mycket med kommunen om hur lantbruket vi ska klara olika typer av restriktioner både på el och bränsle och hur lantbruket ska fortsätta producera. Kommungruppen var även med på näringslivsgalan för några veckor sedan där UF-företag tävlade mot varandra och där blev Bollerups naturbruksgymnasium uppmärksammat.

Ni medverkade även på en kväll där elever fick träffa framtida arbetsgivare på Bollerup, hur gick det?

Bollerupsträffen den 18 april, som vi kallar den, blev mycket lyckad. Det var två pass, under eftermiddagspasset deltog ett 90-tal elever och på kvällen var där 60 deltagare. Det blev väldigt bra eftersom så många deltog och det var dessutom helt frivilligt. LRF Ungdomen Skåne skötte sig klockrent och deras presentationer var väldigt uppskattat från alla inblandade. LRF Ungdomen i Skåne har en väldig kapacitet och eleverna var supernöjda. De engagerade sig i frågorna som ungdomen tog upp och arbetsgivarna var också väldigt nöjda med dialogen som fördes med ungdomarna.

Hur är dialogen med kommunen?

- Vi har ett gott samarbete med kommunen här nere! Jag måste berätta att vi var med på Bollerups så kallade draknäste där kommunen och ett 30-tal UF-företag engagerade sig. De fick presentera sina idéer inför ett draknäste med företagsledare inom branschen. Det var en väldigt lyckad aktivitet där framtida UF-företag inom vår näring var med!