Hallå där Hans Thorell, ordförande i Trelleborgs kommungrupp!

Årets lokalavdelning Trelleborg
Foto från regionstämman 2023. Fr.v Hans Ström, Charlotte Tarler, Hans Thorell, Anders Hempel, Gustaf Gardesen.

Vi tog kontakt med kommungruppsordföranden i Trelleborg för att höra vad som är på gång i kommungruppen.

Vad är på gång hos er?

- Något som ständigt är på gång är dricksvattnet och vattenskyddsområdet och det kommer att vara aktuellt resten av året. Vi har ett skolprojekt som pågår och vi ska strax komma i gång med planeringen inför höstterminen. Det är elever i årskurs två som får möjligheten att komma ut till gårdarna i kommunen. Först får de teori i skolan och sen får de komma ut. Det är en väldigt viktig fråga för oss eftersom få människor idag har koppling till lantbruket. Inom kommungruppen försöker vi fördela arbetet så att alla har något de kan arbeta med. Vi har en relativt ung besättning med tre personer i 30-års åldern vilket är viktigt för att få till en föryngring i kommungruppen med även för LRF i stort.

Vad är aktuellt i kommunen just nu?

- Vi bevakar vad som kan hända med kustvindsanläggningen vid Smygehamn och det pågår en diskussion om alternativ till den befintliga ledningen. Det kanske har upprört en del som inte vill ha stolpar på fältet. Sen kommer vi att diskutera lite mer om vattenskyddsområdena som inte direkt har någon koppling till dricksvattnet utan vad som händer med åarna eftersom Vellinge och Skurup händer ihop ur ett vattenperspektiv. Vi kommer även att träffa politiker i maj och det är en dialog som vi har 1-2 gånger per år. Vi har även en väldigt bra dialog med kommunens tjänstemän som vi träffar varannan månad för att diskutera olika saker. 

Vad är nyckeln till ett gott samarbete?

- Inför varje möte berättar vi vilka tjänstemän vi önskar träffa och tjänstemännen får även önska vilka ämnen och vilka personer hos oss de vill träffa. Det leder till en väldigt bra dialog och tjänstemännen är väldigt angelägna om att höra våra synpunkter. Det känns som att vi är med i diskussionerna på ett annat sätt nu än förr i tiden. 

Ni blev årets kommungrupp, hur känns det?

Vi känner oss hedrade och det inspirerar oss till fortsatt arbete, så vi är såklart jätteglada.

Regionstyrelsens motivering årets kommungrupp
Trelleborgs kommungrupp har under året som gått skapat stor nytta för medlemmarna. Genom kontinuerliga kontakter med Trelleborgs kommun, bland annat genom sina dialogmöten så har allt i från närodlat till vattenfrågor lyfts. Kommungruppen har även efter pandemin återupptagit sitt skolprojekt, ett sätt att få framtidens konsumenter att välja Svenskt och bredda kunskapen om hur svensk livsmedelsproduktion går till. Sammantaget gör detta Trelleborgs kommungrupp till en värdig vinnare av utmärkelsen årets kommungrupp 2023.