”Det har visat på den otroliga styrkan i vår näring av att göra gemensam sak av en presssad situation”

Ida Lindell

Vi ringde upp Ida Lindell, generalsekreterare på Betodlarna för att höra mer om samarbetat mellan dem och LRF efter explosionen på sockerbruket i Örtofta.

Kan du beskriva samarbetet mellan Betodlarna och LRF?

- Vi har haft dialog med LRF i olika sammanhang sedan olyckan inträffade. Dels för att aktivera LRFs bondekompisar och informera våra odlare om att de finns som stöd. Förutsättningarna är olika och en pressad situation påverkar oss alla på olika sätt. Många betodlare har varit oroliga, och när mycket är ovisst ökar oron. I det sammanhanget ansåg vi det vara viktigt att uppmärksamma Bondekompisarna. Att i olika sammanhang vara stöd till varandra visar på styrkan i att agera tillsammans.  

Är samverkan viktig i sådana situationer?

- Att ha tillgång till LRF Skånes närverk är en styrka, inte minst i en besvärlig situation. Vi har under vintern även samverkat med LRF i dialogen med Länsstyrelsen och Region Skåne för att göra dem uppmärksamma på följder som kom med den svåra kampanjen vi precis avslutat. I denna dialog har vi också tillsammans kunnat belysa vikten av regional utveckling. Det har visat på den otroliga styrkan inom vår näring när man gör gemensam sak i en pressad situation.

Finns det några erfarenheter ifrån samarbetet att ta med sig framöver?

- Vi har inte riktigt landat och kan sammanfatta alla erfarenheter ännu, men visst kan vi lära oss mycket från den gångna betkampanjen (då sockerbetor levereras till sockerbruket för att processas) och de utmaningar som kom i och med explosionen och vädret. Mötet vi fick till med LRF, Länsstyrelsen och Region Skåne visade på att vi även har andra frågor att diskutera som rör primärproduktionen i Skåne. Jag hoppas att vi tillsammans kan fortsätta utveckla vårt samarbete i gemensamma frågor framöver. Skåne är ett starkt livsmedelslän, och vi är framförallt starka inom primärproduktionen vilket innebär att vi är en stark röst. När vi inom branschen pratar tillsammans med en gemensam röst kommer vi betydligt längre än om var och en ska göra jobbet själv.