Hallå där Pernilla Wahlquist i Helsingborgs kommungrupp

Pernilla Wahlquist

Vi passade på att intervjua Pernilla under ett politikermöte som arrangerades av Helsingborgs kommungrupp den 8 juni för att prata om hur det är att vara ung förtroendevald i LRF.

Vem är du?

Jag är uppväxt på en gård en liten bit sydöst om Vallåkra  och jag är uppväxt med mjölkkor från början men idag har vi en ren växtodlingsgård som till största delen drivs av min pappa. Jag är med och arbetar till och från när jag har möjlighet. Till vardags arbetar jag som utvecklingsledare på Hushållningssällskapet som är en ny tjänst jag fick precis efter min lantmästarexamen, där jag arbetar mycket med fältförsök.

Du har ett engagemang i kommungruppen sen 2018. vad fick dig att bli engagerad?

Jag har varit med på aktiviteter i lokalavdelningen sen jag var barn eftersom min familj har varit medlemmar I LRF länge. Efter en tid i lokalavdelningen blev jag tillfrågad att sitta i kommungruppen och det tyckte jag var jättespännande som jag absolut inte ångrar. Det är nog det roligaste med att vara engagerad i LRF eftersom vi har kontakt med politiker och tjänstemän på kommunen. Man får en helt annan bild av hur samhället fungerar och att man faktiskt kan påverka inte bara inom branschen utan även samhället i stort.

Har du några råd till LRFs yngre medlemmar?

Våga vara delaktiga! Det kan vara svårt att känna sig delaktig när man kommit in i LRF för att man kommer ifrån en lantbrukarfamilj. Man har liksom varit någons barn och personer i branschen kände mig från början bara som "Ingvars dotter".  Man måste lita på sig själv och det engagemang man har. Det för med sig respekt och det är viktigt att visa att det finns flera olika åsikter, både från gammal som ung. Det viktigaste är att man VÅGAR vara delaktig och att vilja lära sig. Det är ett mervärde för mig, att få så mycket tillbaka. Och då måste man ta plats.