Hallå där Uddevalla kommungrupp!

Den skrivelse ni skickade in till Riksförbundet slutade i att över 50 kommungrupper från Halland, Västra Götaland och Värmland skrev under och stöttade, hur kändes det?

Vad är ni engagerade i just nu i er kommungrupp?

– Vi har precis skickat i väg en skrivelse till Riksförbundsstyrelsen om arbetet med NNR, de nordiska kostråden. Men vi engagerar oss också i vattenfrågor, enskilda avlopp och slam och skog och jaktfrågor bland annat. I vår kommungrupp har vi specialister i olika frågor så alla springer inte på samma boll. Vi för debatt i lokalpressen och har blivit en spelare i kommunen, där vi är aktiva och svarar på remisser, säger Torsten Torstensson.

– Vi har en bra dialog med politikerna i kommunen. Från vår kommungrupp sitter två personer i samhällsbyggnads-nämnden efter nyår, vilket känns bra och viktigt. Att visa att vi från de gröna näringarna spelar en viktig roll i samhället är
a och o för att folk ska vilja bli medlemmar i LRF.

Ett hett ämne hos er är just uppdaterandet av våra svenska kostråd (NNR 2022), varför har ni engagerat er i det?

– Vi har även tidigare engagerat oss i köttdebatten. När vi fick klart för oss att arbetet med NNR kan ha påverkats av konsulter med anknytning till veganism, som vill lägga ner animalieproduktionen, ville vi göra något. Vi vill rädda de få kor som finns kvar, säger Göran Åhrén.

– Det krävs ett aktivt påverkansarbete, annars riskerar de nya kostråden att minska produktionen av animaliska livsmedel i Sverige.

– När kostråden väl är beslutade kommer dessa att påverka den offentliga upphandlingen i många kommuner. Det kommer att påverka vårt arbete i kommunerna.

– Vi ville därför väcka Riksförbundet i LRF, och kanske också aktivera några politiker.

– De gröna näringarna drabbas av den lobbyverksamhet som påverkar politiker och tjänstemän. Vi ville belysa det problemet.

Den skrivelse ni skickade in till Riksförbundet slutade i att över 50 kommungrupper från Halland, Västra Götaland och Värmland skrev under och stöttade, hur kändes det?

– Överväldigande. Det är ett bevis på att frågan berör våra medlemmar och våra kommungrupper i Västregionerna. Vi ser hoppfullt på att det är så enigt i frågan och man kan inte säga annat än att det är mycket glädjande.

– Det svenska lantbruket och svensk animalieproduktion är en del av ett kretslopp och vi vill ha kvar svensk mjölk och kött i de offentliga köken, liksom våra naturbeten.

Vad har ni på gång här näst?

– Vi jobbar mycket med vattenfrågor nu och vi hoppas att regeringen får genomslag med pausandet av omprövningarna av den småskaliga vattenkraften. Vi försöker landa med det nya styret i kommunen och skapa en bra kontakt där. Vi jobbar också med myndighetsfrågor och att som folkrörelse försöka påverka LRF riks och LRF regionen i viktiga frågor. Vi vill inte stoppa det lokala engagemanget. 

Kontaktsuppgifter till Uddevalla kommungrupp >>

Emma Fransson
 
Stående fr v Göran Åhrén, Berndt-Johan Lindberg, Anders Olsson-Grytfors, Stig Olsson och Bertil Sköldh. Sittande Jennie Bråthe'n och ordföranden Torsten Torstensson. Frånvarande: Karin Cederberg och Maja-Lena Främling.