Vad är på gång i Hässleholms kommungrupp?

Mats-Ola Persson

Vi ringde till Mats-Ola Persson, ordförande i Hässleholms kommungrupp för att höra vad som är på gång.

Vad händer i kommungruppen just nu?

- Jag har precis varit på ett möte tillsammans med min styrelsekollega Ann Marke på Breanäs för att prata om förstudien Snapphaneleden som har undersökt förutsättningarna för att bilda en vandringsled mellan Kristianstads, Hässleholms och Östra Göinges kommuner. Det är ett leaderprojekt som ska öka attraktionskraften och stärka besöksnäringen i nordöstra Skåne genom att knyta ihop vandringsleder. För oss är det viktigt att markägaren kommer in i ett tidigt skede i de här diskussionerna så att vi är med och påverkar streckdragningarna men även att vi är med och utvecklar landsbygden. Initiativet kommer ifrån kommunernas samhällsstrateger och de ser en stor potential i en gemensam vandringsled. Vi påtalade också vikten av avtal mellan markägaren och kommunen som i sig är en trygghet för båda parter så att inga missförstånd uppstår under arbetets gång.

Har ni fler aktiviteter på gång?

- Vi ska anordna en skoldag för kommunens femteklassare tisdagen den 12 september på Önnestadsgymnasiet. Vi kommer förhoppningsvis ta emot 300-400 elever som får lära sig om lantbruk, den gröna näringen, jakt, smådjur, och hästar. Vi kommer att ha olika stationer som barnen kan besöka med under vägledning av förtroendevalda LRF-funktionärer. För oss är det viktigt att lantbruket finns med i undervisningen så att barnen får lära sig om hur det går till att producera mat från jord till bord. Våra funktionärer kommer från lokalavdelningarna runt om i kommunen som ställer upp och hjälper till under dagen. Vi planerar också för påverkansaktiviteter under vecka 47 för att bjuda ut kommunpolitiker och tjänstemän. Vi har också kontinuerlig kontakt med näringslivsrådet där vi ses fyra fem gånger om året vilket brukar vara uppskattade och givande möten, avslutar Mats Ola.