Hållbart skogsbruk på agendan i Ockelbo

Hållbar skog tema Wij

Ett bra samtal om olika aspekter av skog blev resultatet av en träff i Ockelbo där LRF och flera organisationer var representerade.

Det var ett synnerligen välplanerat arrangemang med runt 70 deltagare på Wij Herrgård i Ockelbo. På plats från LRF var Fredrik Almér och Per Westberg från regionstyrelsen. Fredrik är dessutom ordförande i LRFs avdelning i Ockelbo som var medarrangör. 

Förena parter i samtal om skogen

Syftet med dagen var att förena olika parter i skogsdebatten angående alternativa skogsbruksmetoder, produktion, biologisk mångfald, kolinlagring, klimat osv., men också att belysa alternativa marknader för specialråvaror typ högkvalitetsträd för byggnadsvård och finsnickerier mm.

Elin Skogens från Region Gävleborg var moderator för dagen och lotsade igenom ett ganska digert program med föreläsare.

Fredrik Widemo från SLU bjöd på en vid och rymlig spaning där en del av innehållet låg i linje med LRFs budskap om att många mindre privata ägare borgar för mångfald. Han tog upp konkreta exempel som lägre plantantal och självföryngringskombinationer, provytor, luckhuggning mm.

Mellanskogs skogsskötselchef Isabelle Bergkvist gav Mellanskogs syn på flera metoder både på avverkning men också inom plantering och markberedning. Hon klargjorde även lite om blädning och självföryngring.

Per Mellström berättade om Kopparfors skogar som omfattar 270 000 hektar, hur ser de åskådning på framtiden och mål såg ut.

Hållbar skog tema Wij

Olika skogsägare har olika förutsättningar

Efter lunch drog Ida Svartholm, skogssakkunnig på Naturskyddsföreningen, en inte helt oväntat produktionskritisk dragning ur SNFs perspektiv. Hon verkar dra alla skogs- och markägare över en kam och vill generalisera. LRF menar till skillnad från Naturskyddsförenoingen att villkoren och situationen för t.ex. stora och små skogsägare kan vara väldigt olika, vilket innebär att de åtgärder man vidtar också kan vara väldigt olika. 

Ingalill Carlsson från organisationen Woxkedjan presenterade projektet, vilket går ut på att fylla en efterfrågan på högkvalitetstimmer. De anser att skogsägare ger bort timmer till bulkpris när de skulle kunna få mycket bättre betalt för vad de kallar Ktimmer som de sedan kan distribuera till sina vidareförädlare. Det bjöd på en rad intressanta tankar, som vi säkert får anledning att återkomma till.

Dagen avslutades med en paneldebatt där föreläsarna plus Per Westberg (undertecknad) deltog. Det gav upphov till givande diskussioner med många inspel både från publiken och panelen. Per framförde att för LRF är frivillighet är helt avgörande, att markägare måste ha rådighet över sina metoder och avsättningar i stället för ökat antal regler att följa.

Gissa träslag blev snackis

En snackis under dagen blev den enkla vedkorg med nio olika träslag vi hade i LRF-hörnan. Det blev  till en lek där man skulle gissa träslagen (vilket inte var lätt) och vi kunde lyfta att det är inte så mycket av en monokultur i våra skogar som det inbland framställs som.

Sammanfattning var det en mycket bra dag där flera röster fick komma till tals och många av aktörerna representerade egentligen vill åt samma håll, men att det är lätt att köra fast i detaljer. Dagen gick till viss del ut på att minska polariseringen och friktionen mellan olika synvinklar och deltagare menar att det lyckades bra.

Rapporterade gjorde Per Westberg, ledamot i LRF Gävleborgs regionstyrelse

Hållbar skog tema Wij