LRFs regionförbund i Gävleborg är en av LRFs 17 regioner. Förtroendevalda och medarbetare i LRF Gävleborg jobbar med medlemsnyttan i fokus för våra 5 000 medlemmar.

Till sidomenyn
Till sidomenyn