Har plogen gjort sitt?

Foto: Ingmarie Andersson

Fältvandring hos Sven Ohlson på Lis Gård, Långås där frågor som jordbearbetning, såbädd och jordhälsa diskuterades.

Järnplogen var ju en revolution när den blev var bondes egendom. Den möjliggjorde ökade skördar och mer mat till befolkningen.

Men hur bra är det att röra om i jorden varje år? Det och andra odlingsfrågor diskuterades vid en fältvandring hos Sven Ohlson på Lis Gård i Långås.

Det är bra att ha en gård som gått i familjens ägo i generationer för då känner man jorden som Sven sa.

På gården jobbar man med minimerad jordbearbetning, enligt konceptet Conservation Agriculture. Nu är inte detta helt problemfritt heller. Det var spännande samtal om hur man får en bra såbädd och inte minst hur man gör bäst när vallen (gräset) ska brytas för att åkerns ska sås med annan gröda. Och så pratades förstås om hur bra jordhälsa uppnås. En grundbult för bra skördar.

Sen finns de ju andra som vill smaka på och vandra i grödan, i det här fallet hjort. Inte så populärt för det blir skador och minskad skörd.

När bönder träffas så här så ska ju grödan på olika fält besiktas. Sådatum, sortval, gödsling och ogräsbekämpning och så det som händer under växtperioden var sådant som diskuterades.

Birgit Jönsson