- Härligt med aktiviteter och engagemang!

Stadsmiljö

Under pandemin har det verkligen varit underskott på sociala aktiviteter, det är kanske ingen nyhet. Men det blir så påtagligt när vi ses, vilken skillnad det gör.

Det är härligt att träffas och hinna prata lite mer än bara om de punkter som ska avhandlas på agendan. Möten människor emellan ger både energi och, ganska ofta, ny kunskap och nya erfarenheter.

På årets regionstämma i Jönköping behandlades bland annat motionen ”Grillkväll” från Karlstorp-Ökna LRF som yrka- de på att vi även i år skulle ha grillkväll. Vi i regionstyrelsen fick i uppdrag att fortsätta arbeta för att uppmuntra och underlätta aktiviteter i lokalavdelningarna och det gör vi gärna. Sociala kontakter och aktiviteter är inte bara roliga och trevliga, de är också viktiga för sammanhållningen i våra nätverk inom LRF och hela landsbygden.

Både vi i regionstyrelsen och personalen vill gärna träffa er som arbetar i länets lokalavdelningar. Anordnar ni sommarkalas eller andra aktiviteter kan vi delta och kanske prata om någon särskild fråga eller informera om något som är extra aktuellt för er. Bjud in oss, så kommer vi om det är möjligt.

Vill du träffas ännu mer kan en god idé vara att ta kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan för att arrangera en studiecirkel eller en kurs i något intressant ämne. De flesta LRF-aktiviteter kan ske i samarbete med SV.

För att alla ska få del av information och inbjudan till våra aktiviteter är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till våra medlemmar. Ett tips är att uppdatera och se över e-post och sms-uppgifter i samband med aktiviteter.

Avslutningsvis vill jag uppmana dig att bjuda med någon som inte är, men som du tycker borde vara, medlem i LRF. Ju fler vi är desto roligare har vi och desto mer får vi att säga till om. Bara fördelar alltså.

//

Ulrica Björnhag

regionstyrelsen LRF Jönköpings län