Hästen och Hagen på Apelås

häst och hage
Foto: Clara Hyltbäck.

Greppa näringen anordnade förra veckan en heldag med temat ”Hästen och Hagen” på Apelås gård, Götene. Det var en temadag för hästföretagare och hästägare som ville lära sig mer om hur de kan förbättra hästarnas hagar dels ur en djurvälfärdssynpunkt, och dels ur ett övergödningsperspektiv.

Under dagen var ett flertal föreläsare på plats och som tipsade hästföretagarna/ägarna om att bland annat göra en vattenplan på sin gård. 

- Alla behöver tänka på att leda bort vattnet, gör en vattenplan, var har du problem och vad kan du göra åt det? Titta på var vattnet kommer ifrån och var det tar vägen och anpassa din verksamhet efter vattnet, var Line Strand på Hushållningssällskapet budskap till deltagarna.  

Hon lyfte vikten av att se över vatteninfrastrukturen på sin gård, och att vidta åtgärder.

- Det kan handla om att ha flera grindar så att marken inte blir förstörd när det kommer stora vattenmängder, det kan handla om att underhålla och se över sina diken, men det kan också handla om att stängsla av hagarna så att det följer vattnets väg genom fastigheten, sa Line Strand. 

Takvatten brukar också vara ett problem och här tipsade Peter och Petra Wirtberg om hur de tänkt Apelås.

- Allt vatten från alla tak, vägdiken, täckdiken och alla hårdgjorda ytor som parkeringar, leder vi till två olika dammar som finns på fastigheten, på så sätt samlar vi upp näringsämnena och vi får också en kontroll på vattnet, säger Peter Wirtberg. 

Mathilda Ahvenianen åtgärdssamordnare lyfte vilka stöd man som företagare kan söka om man funderar på att exempelvis göra en fosforfälla eller en damm på sin fastighet.

Deltagarna fick också tips på hur de kunde tänka om de använde hästarna som naturvårdare och vikten av att inte släppa på hästarna för tidigt. Ett medskick var också att hålla koll så att det inte blir för mycket trampskador.

Karin Persson från länsstyrelsen tipsade också om att det kan vara risker med giftiga växter, men också att man bör ha koll på ömtåliga träd och kanske stängsla in dem, så att hästarna inte står och gnager på barken.
Åse Ericsson som bedriver företag med islandshästar utanför Falköping berättade om sina erfarenheter.

- Jag har foderbord till mina hästar och de har inte heller fri tillgång, här minskar jag spillet men också minskar övergödningen när de äter upp det som de blir tilldelade, sa hon.  

Dagen blev lyckad och flertalet av deltagarna sa att de skulle gå hem och se över sin verksamhet utifrån ett vattenperspektiv. 

Clara Hyltbäck
regional kommunikatör LRF Väst
clara.hyltback@lrf.se
076-836 81 00