Hej alla LRF medlemmar i Varberg!

JOAKIM KVARNSTRÖM, TV¬Å¬ÅKER\nLRF f≈ír fritt anv≈†nda bilderna utan tidsbegr≈†nsning f≈°r EGEN marknadsf≈°ring. Vid publicering ska alltid namnangivelse/byline s≈†ttas ut d≈†r det ≈†r praktiskt och tekniskt m≈°jligt, enligt f≈°ljande, Foto: Trons\n

Här kommer en hälsning från kommungruppen med vad vi har jobbat med det första halvåret och lite vad som är på gång i höst.

Året började med att vi hade ett möte om vad man som markägare skall tänka på när man drabbas av ett intrång på sin fastighet, anledningen var att kommunen planerar en ny vattenledning söder om Varberg.

Tillgången på veterinärer och då speciellt till våra lantbruksdjur är ett stort problem över hela landet. Tillsammans med distriktsveterinärerna och LRF:s chefsveterinär och omsorgsansvariga bjöd vi in medlemmarna till en informationskväll om hur LRF jobbar med att det skall finnas tillgängliga veterinärer dygnet om.

Efter två års uppehåll med Varbergsgalan och fysiskt utdelande av årets lantbruksföretag blev det i april Frukostgala i kommunen. LRF delade då ut priset Årets lantbruksföretag till familjen Edespång.

Kommungruppen medverkade på Arlas betessläpp på Törlans Lantbruk AB den 1 maj, ca 4000 personer besökte detta. Det var många som stannade för att diskutera om hur kriget i Ukraina påverkar lantbruket och hur viktigt det är med en hög självförsörjningsgrad av livsmedel.

I början av maj hade vi besök av kommunledningen på två lantbruksföretag. De företag som de besökte var Cecilia och Anders Bengtsson, Toarp Valinge och Per o Josefin Johansson, Kalls gård i Valinge. Fokus på hur företagen upplever att det är och driva lantbruksföretag i kommunen och kontakter med olika myndigheter hur det fungerar. De blev också mycket om den kostnadsutveckling som är i lantbruket nu, men även hur kommunen tänker med svenskt i de offentliga köken. 

Vi bevakar också de problem som finns i Varberg med mer hårdgjorda ytor, vår vattenansvariga jobbar mycket mot berörda myndigheter och också haft framgångar.
Vi har deltagit i kommunens näringslivsdialogmöten, ett med fokus på tillståndsärenden och ett där Miljö och Hälsas chef deltog och då med fokus på hur deras kontroller fungerar.

Närmast på gång är en politikerdebatt med fokus på landsbygdsfrågor den 23 augusti i Tofta bygdegård kl 18:30.
Läs mer https://www.lrf.se/mitt-lrf/aktiviteter/roten/landsbygdsdebatt/ 

Vänliga hälsningar från styrelsen i LRF Varbergs kommungrupp
genom Cecilia Bengtsson, Valinge, ordförande, cecilia.bengtsson@lrf.se, 073-0617406