Hjälp oss med utvecklingen av Hästnäringen i Siffror – värdefull branschstatistik!

Två hästar på bete

Vi i LRF Häst stödjer utvecklingen av Hästnäringen i siffror, en statistikmodell som beskriver hästnäringens påverkan på samhällsekonomin. Det är ett mycket viktigt verktyg som hjälper till att sätta hästnäringen i relation till andra samhällsaktiviteter och visa på vår omfattning, något som i sin tur är avgörande för påverkansarbete och utveckling av branschens förutsättningar.

Lär mer om Hästnäringen i siffror här på lrf.se eller besök statistikverktyget och ta del av siffrorna direkt: Hästnäringen i Sverige (hastnaringen-i-siffror.se)

Högskolan i Dalarna arbetar för närvarande med utveckling av modellen och behöver input från dig som producent eller konsument i hästnäringen! Det finns två parallella enkäter som beskriver kostnader och inköp kopplat till att äga eller umgås med hästar, och en som syftar till att beskriva olika aspekter kring företagandet för entreprenörer och producenter i hästnäringen.

Nedan finns länkarna till enkäterna, välj den eller de som passar dig bäst. Tack för att du bidrar till att skapa bättre förutsättningar för oss att skapa bättre förutsättningar för dig!

Vi är intresserade av dig som har någon form av regelbunden kontakt och relation till hästar i din vardag.
https://atosurvey.se/sf/start?s=10001652023321114111616

Vi är intresserade av dig som äger eller driver ett företag med koppling till hästverksamhet.
https://atosurvey.se/sf/start?s=10001822023614113526402&l=o

Skicka in ditt svar så snart som möjligt, sista dag att besvara enkäterna är dock 9 juli.