Utvecklad teknik och statliga bidrag gör att lantbrukare kan få god lönsamhet vid produktion av fler energislag. LRF har bjudit in ett antal leverantörer och experter till en gemensam dag kring energi, där de presenterar sina lösningar anpassade för små och medelstora företag.

Arrendeavtal för solcellsparker

Under torsdag den 26 januari berättar Lars Andren om småskaliga solcellsparker som en viktig del i framtidens energiproduktion. På länk tar Nils Johan Ingvar-Nilsson tar upp frågan om ersättningsmodeller och arrendeavtal för externa solcellsparker medan Magnus Johnsson lyfter fram kraftvärmen.Innan lunchen av lokala och svenska råvaror sätter Johan Benjaminsson ljuset på lokal, egenproducerad biogas som kan driva gårdens fordon. En lönsam ekvation. Efter lunch visar Jimmy Alhwin möjligheterna för energilagring, hur man flyttar energiuttagen under dygnet.

Finansiering till gröna investeringar

Felix Ek från Biodriv Öst berättar hur man kan bygga sin egen infrastruktur med laddstolpar för försäljning av el till bilister och samtidigt försörja sin egen fordonsflotta. På länk redogör Anders Björbole om energigemenskaper medan Kristian Petersson från LRF och Henrik Lindgren, Help me up, visar plattformen ”Digital energirådgivning” med syfte att ta företagaren från tanke till handling.

Allt ska ju finansieras på ett eller annat sätt så Mikael Pettersson från Almi talar om möjligheterna att finansiera och få rådgivning till gröna investeringar. Hur anmäler man sig då? Via mail till

 kristian.petersson@lrf.se