Hög tid att införa gårdsförsäljning i Sverige

Anna Kaijser
Anna Kaijser

Återigen diskuteras gårdsförsäljning av alkohol. Anna Kaijser, branschansvarig på LRF Lokal mat & dryck, hoppas att en svensk modell för gårdsförsäljning äntligen införs.

Vilket budskap vill du skicka till Jakob Forssmed?

Det är viktigt att vi får en svensk modell för gårdsförsäljning som inkluderar alla dryckessegment, både de småskaliga bryggerierna och destillerierna, och som inte i praktiken gör skillnad på norra och södra Sverige med de olika förutsättningar vi vet att de har med att odla sin egen råvara inom företaget.

Vad skulle gårdsförsäljning innebära för svensk landsbygd?

Jag är övertygad om att införandet av gårdsförsäljning skulle ha stor betydelse för LRFs medlemmar med småskalig dryckestillverkning som vill utveckla sin besöksnäringsverksamhet. En svensk modell för gårdsförsäljning skulle skapa tillväxt på landsbygden och stärka Sverige som dryckesnation.

Kan gårdsförsäljning hota Systembolaget?

I Finland samexisterar gårdsförsäljning med detaljhandelsmonopolet. Jag ser inga fallgropar med det redan färdiga utredningsförslaget som lades fram 2021. Det är inte perfekt, men good enough. Det är viktigt reformen nu kommer på plats. Så jag hoppas att Jakob Forssmed inte dribblar bort förutsättningarna för dryckesföretagare i mellersta och norra Sverige att också kunna vara med och leverera på reformen när han nu går fram med ett minimerat förslag.

Vill du tillägga något ytterligare?

Intresset från konsument finns, kunskap hos producenterna finns. Det enda som saknas är politiska beslut som ger goda förutsättningar för gårdsförsäljning i hela Sverige.