Hon blir vice regionchef i LRF Mitt

Eleonore Marcusson har axlat rollen som vice regionchef i LRF Mitt, den nya operativa enheten som omfattar LRF Dalarna, LRF Gävleborg och LRF Mälardalen. Hon tillträdde tjänsten den 20 juni och var tidigare verksamhetsutvecklare i LRF Mälardalen och dessförinnan i LRF Väst.

- LRF Mitt förstärks när vi nu välkomnar Eleonore till uppdraget som vice regionchef. Hennes erfarenhet från sina 14 år inom LRF, där hon sammanlagt arbetat tillsammans med tre olika medarbetargrupper och nio regionstyrelser är en fantastiskt tillgång på den resa vi har framför oss i LRF Mitt, säger LRF Mitts regionchef Helena Åkerberg Hammarström.

- Eleonore kommer som vice regionchef ha ett specifikt uppdrag i att leda och utveckla regionens näringspolitiska påverkansarbete gentemot beslutsfattare och myndigheter. En viktig del i detta uppdrag är att leda och coacha LRF Mitts regionala team av sakkunniga samt att vara vår representant i det näringspolitiskt navets arbete, berättar Helena Åkerberg Hammarström.

Det gröna näringslivet har följt som en röd tråd genom Eleonores liv. Från uppväxten på en skogs- och nötköttsgård via jordbruksinriktning på gymnasiet, förtroendeuppdrag inom LRF, arbete i eller i nära anknytning till branschen, till en anställning på LRF sedan 14 år.

- Det är med glädje och stolthet jag ser fram emot att fortsätta resan genom mitt nya uppdrag som vice regionchef för LRF Mitt, säger Eleonore Marcusson.

- Genom uppdraget kommer jag få möjlighet att arbeta med de delar jag brinner för, dels som fortsatt sakkunnig inom några arbetsområden, dels att medverka till att utveckla arbetet i syfte att skapa bästa möjliga medlemsnytta för alla våra medlemmar. Jag tror att min erfarenhet från att ha arbetat för tre olika medarbetargrupper, sex regionchefer och nio regionstyrelser – samt inte att förglömma totalt 64 900 medlemmar – ger mig bra möjlighet att tillsammans med medarbetare och förtroendevalda utveckla LRF Mitt, säger Eleonore Marcusson.