Hur gör du om du drabbas av rovdjursskada på dina djur?

Får och lamm på bete

LRF Mälardalen har sammanställt en vägledning som ger information om vad du som tamdjurshållare bör tänka på och hur du kan agera vid rovdjursangrepp. Här finns information om vilket stöd och hjälp som erbjuds, i första hand från ansvarig myndighet för rovdjursförvaltningen, det vill säga länsstyrelsen, men också vad LRF Mälardalen kan erbjuda.

Om ditt tamdjur skadats eller dödats av rovdjur, eller om din gröda skadats av fåglar, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning. På länsstyrelsernas webbsidor du läsa om vad som gäller i ditt län:
Stockholm: Viltskador Länsstyrelsen
Uppsala: Viltskador Länsstyrelsen
Västmanland: Viltskador Länsstyrelsen

Vid angrepp, skrämda djur, närgångna rovdjur eller vid användning av § 28 kontakta omgående din länsstyrelse:
Länsstyrelsen i Uppsala: 010-223 32 24
Länsstyrelsen i Stockholm: 010-223 15 37
Länsstyrelsen i Västmanland: 010-224 93 94

Efter ett angrepp är det viktigt att det angripna djuret och platsen för angreppet så snart som möjligt undersöks av en besiktningsman från länsstyrelsen. Besiktning är en förutsättning för att kunna få ersättning för skador orsakade av stora rovdjur. För att undvika att eventuella spår förstörs innan besiktningspersonal är på plats bör du:

  • Täcka över dödat djur med en presenning eller liknande för att hindra fåglar och andra djur att äta av djuret.
  • I övrigt lämna döda djur och dess omgivningar orörda.
  • Skadade djur får givetvis tas om hand, ges veterinärvård eller avlivas innan besiktningspersonal är på plats.

Efter ett angrepp är risken för nya angrepp stor. Det är därför viktigt att sätta in särskilda akutåtgärder för att minska risken för nya angrepp. Länsstyrelsens besiktningspersonal ska vägleda dig och ge dig information så att kadaver kan lämnas till destruktion. Akutåtgärder bör vidtas inom 12 timmar efter ett rovdjursangrepp, senast innan natten efter ett angrepp. Exempel på åtgärder är kadaverhantering, extra tillsyn, nattintag, akutstängsel. Klicka här för att läsa mer om detta.

Klicka här för att ladda ned vägledningen i sin helhet. I vägledningen kan du bland annat läsa mer om förebyggande åtgärder, hantering av media och skyddsjakt med mera. Beakta att villkor med mera kan ändras, varför information alltid bör kontrolleras via ansvarig myndighet för rovdjursförvaltningen, det vill säga Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

LRF Mälardalens erbjudande till medlemmar

  • Stöd och vägledning vid rovdjursförekomst och rovdjursangrepp.
  • Stöd via omsorgsgruppen till lantbrukaren.
  • Kontakt med länsstyrelsen och uppföljning av rovdjursförekomst, angrepp och beslut.
  • Medverkar på möten initierade av LRFs lokalavdelning/kommungrupp, annan organisation eller länsstyrelsen.
  • Vid behov hemställan om att länsstyrelsen på eget initiativ tar beslut om skyddsjakt.
  • Påverkansarbete för en rovdjursförvaltning i linje med LRFs hållning (se vägledningen).

 

Om du har frågor, kontakta Eleonore Marcusson, LRF, eleonore.marcusson@lrf.se, 010-184 42 35.