Hur gör vi om det värsta händer?

Kommungrupperna och regionstyrelsen i Värmland besökte Räddningstjänsten i Karlstad för att återuppta ett påbörjat arbete som startade 2020.

Tema för dagen var; Hur gör vi om det värsta händer till exempel skogsbrand eller ladugårdsbrand.

Tisdag 7/6 var det en träff mellan Räddningstjänsten i Värmland, kommungrupper och regionstyrelse i LRF Värmland. Vi träffades för att fortsätta det arbete som påbörjades efter den torra sommaren 2018. Under 2021 delade LF Värmland ut 15 munstycke till gödseltunnor och de som tog emot dessa kommer att bli kallade till ett möte innan midsommar.

Det kommer även under hösten anordnas en träff, där det kommer finns möjlighet att dela erfarenheter åt båda håll. Alla på mötet var eniga om att det finns många saker som vi kan vara varandra behjälpliga med. Tanken framöver är att försöka ha en årlig uppföljning.

Torbjörn Olsson
Styrelseledamot LRF Värmland