Hur kommer den offentliga upphandlingen att påverkas av NNR?

Henrik Lander är Nötköttsbonde i Värmland och ordförande för Sveriges nötköttsproducenter, även han känner en viss oro över de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR) som nu ses över och den påverkan de kan få i framtiden för svenskt lantbruk, men framförallt vad det praktiskt innebär för skolmaten och annan offentlig upphandling.

Genom sitt engagemang i Sveriges nötköttsproducenter är det en fråga som är aktuell just nu.  

- Vi har ett tätt samarbete med LRF Kött, där vi tittar på hur detta kan påverka oss och de gröna näringarna, säger Henrik.  

Sveriges Nötköttsproducenter jobbar för att lyfta det svenska nötköttet och de fördelar som det har.  

- Vi har många gräsbetesmarker här i Sverige som lämpar sig bra för nötköttsproduktion, vi måste se till produktionsförutsättningarna och vad som går att odla. Genom att ha nötköttsproduktion kan man också ta vara på de ”sämre” markerna och bidra till biologisk mångfald, säger Henrik.  

Något som Sveriges nötproducenter också har tittat på är näringsinnehållet i nötköttet.  

- Vi behöver lyfta alla delar, dels det med biologisk mångfald och öppna landskap men också näringsinnehållet i nötkött och här har det kommit ny forskning kring detta och det är genom Food matrix (Se hallå där med Ann-Kristin Sundin, red anm), säger Henrik.  

Henrik lyfter också fram att fyra av tio biffar är importerade.  

- Vi har ett högt importtryck och det tycker jag är synd för vi har alla förutsättningar för att ta fram hälsosamma och näringsriktiga livsmedel här i Sverige, avslutar Henrik.  

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Väst, clara.hyltback@lrf.se