Hur skapar vi ett helt uppkopplat Värmland?

LRF Värmland har skrivit ett yttrande med inspel till Region Värmlands nya handlingsplan för digital infrastruktur. Handlingsplanen ska ersätta den tidigare Bredbandsstrategin 2013–2020.

Region Värmland konstaterar att det nationella bredbandsmålet - att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster där de normalt befinner sig senast år 2023 – högst troligt inte kommer att uppnås vare sig i Värmland eller nationellt. Förhoppningsvis kan handlingsplanen lägga en grund för att åtminstone Värmland kan närma sig målet.

LRFs inspel handlar framför allt om våra medlemmars stora behov av digital infrastruktur. Vår verksamhet bedrivs för det första väldigt sällan där folk normalt befinner sig (med Post- och Telestyrelsens definition av begreppet utgör detta bara knappt 5% av Värmlands yta!). Vi har också stora behov av fungerande uppkoppling både i skogen och på åkern, det vill säga inte bara i bostad, djurstall eller kontor. Internet är idag en helt central del i den dagliga verksamheten och inte längre bara en stödfunktion.

Du kan läsa hela yttrandet här >>

 

Jenny Nilsson