Inför betessäsongen: rovdjursangrepp på tamdjur

Varg, bild från Unsplash

LRF Västra Götaland har sammanställt information om vad du som tamdjurshållare bör tänka på och hur du kan agera vid rovdjursangrepp på tamdjur.

Betessäsongen är äntligen i gång igen. Trots en framgångsrik vargjakt i ett revir i vinter så befarar vi tyvärr många fler angrepp denna sommar. Vi vill betona vikten av att du direkt rapporterar alla observationer och indikationer på rovdjur på skandobs.se

Rovdjursangrepp på tamdjur

Om du har fått rovdjursangrepp på tamdjur kontakta omgående en besiktningsman från länsstyrelsen:

Alfred Akersten (Mariestad) telefon: 070-910 06 29
Gillis Persson (Gullspång) telefon: 073-378 99 18
Bertil Andersson (Skepplanda) telefon: 073-650 41 71
Lisette Fritzon (Falköping) telefon: 073-933 07 84
Nelly Grönberg (Uddevalla/Hedekas) telefon: 070-602 49 87

Jaktförordningens § 28

Under pågående rovdjursangrepp finns också rätten att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 paragrafen jaktförordningen.

Jaktförordningens § 28: ”Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.

Rovdjur som avses i första stycket får dödas av en tamdjursägare eller vårdare för att skydda tamdjuret:

  1. när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående,
  2. om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur, eller
  3. om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där.”

Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Det måste skjutas två skott, ett för att försöka skrämma, om inte det hjälper har du rätt att avliva vargen eller annat rovdjur.

Muntligt avtal gäller med till exempel granne eller jaktlag som med statligt jaktkort och giltig vapenlicens kan använda sig av § 28 för att skydda dina djur.

Anmäl till Länsstyrelsen

Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf ska anmäla händelsen till Länsstyrelsen. Under helger, ledighet och vardagar 16.00–08.00 sker anmälan till SOS Alarm på telefonnummer 08-454 20 27. Länsstyrelsen gör därefter en besiktning på plats. Vardagar mellan klockan 08.00 – 16.00 anmäls händelsen till Länsstyrelsens växel och till ordinarie handläggare (rovdjursansvarig).

Du som är tamdjursägare kan anmäla dig till länsstyrelsens beredskapslista. Länsstyrelsens besiktningsmän skickar då ett meddelande till dig, om det förekommit ett rovdjursangrepp i din närhet. 

Läs mer på länsstyrelsens hemsida om åtgärder vid rovdjursangrepp på tamdjur.

Utskick från Länsstyrelsen, brevets innehåll är:
Preliminär karta för lodjur
Preliminär karta för stationär varg
Så här kan du förbereda dig inför årets betessläpp: info om Beredskapslistan, Boka en besiktningsperson angående dina stängsel, kontakta kontoret, § 28 skyddsjakt på enskilds initiativ kontoret.

Läs mer och prenumerera på LRFs sakområdessida:
Varg

LRFs sakområden

Prenumerera på ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll som intresserar dig. Se våra sakområden


Robert Larsson

Regionchef LRF Väst