Inlandsvägen leder till Kil om man bor i Orsa

Ungefär så sa Patrik Ohlsson, ordförande i Värmland, när han hälsade Martin Moraeus från riksförbundsstyrelsen välkommen till ordförandeträffen i KilArena.

Kvällen inleddes som sig bör med mat och eftersom det var första dagen i december var det jultema.

Martin Moraeus talade om aktuella frågor, de som bönder talar emellan sig. Sverige har fått en normal spannmålsskörd. Men Moraeus var bekymrad över vad som händer när krisen är över. Är det då de stora efterverkningarna kommer?

Det ageras både i Sverige och inom EU för att försvaga jordbrukets förmåga att producera livsmedel och skogsråvaror. Artskyddsfrågan är ett fortsatt bekymmer. Likaså Nature Restoration Law som innebär återskapande av natur. För Sverige innebär det 2,5 miljoner hektar urskog ska skapas och 1,4 miljoner hektar produktiv skogsmark ska ”skyddas”. Sen ska ca 50 000 hektar åker återvätas. Vi ska tillbaka till förindustriell tid.

- Ska jag sitta i finkan ska det vara för nyodling,
Ska jag sitta i finkan ska det var för nyodlingsa Moraeus apropå att stenrösen äldre än ett år inte får flyttas.

LRF ungdom berättade om sin verksamhet, Martina Philip om personalens studieresa i England med intressanta gårdsbesök och reformagendan. Agendan är tänkt att vara en hjälp i det kommunala påverkansarbetet. Delar av styrelsen informerade om den gemensamma personal- och styrelseresan till Danmark.

Det är en remiss på gång om LRF och framtidens folkrörelse. Många frågor och undringar. Som Patrik Ohlsson sa, kom ihåg dem när ni svarar på remissen.

Kvällen avslutade med ”skönsång” för den blivande 50-åringen Erik Evestam som vid årsskiftet blir regionråd i Värmland.

Birgit Jönsson