Inspirera till att producera mera

Blommor maskiner fjäril

En inspirationsdag med fokus på att öka länets livsmedelsproduktion lockade ett 50-tal befintliga och presumtiva producenter till Härnösand.

Under fredagen den 17 februari kallade LRF, i samarbete med Länsstyrelsen, till en inspirationsdag för en ökad livsmedelsproduktion i Västernorrland. Inspirationsdagen höll till på Parkaden i Härnösand, och ca 50 deltagare anslöt.

Syftet med inspirationsdagen var att synliggöra livsmedelsstrategin och inspirera länets producenter och presumtiva sådana, till ökad produktion. Under dagen presenterades goda exempel på företag som vågat tänka nytt, och deltagarna gavs möjligheten att skapa nätverk och knyta affärskontakter. Under dagen samtalades det om möjligheter och hinder för att öka livsmedelsproduktionen, och såväl LRF som Länsstyrelsen tog in synpunkter och lyssnade till behovsbeskrivningen.

Under dagen var alla produktionsgrenar och både stora och småskaliga producenter representerade, och deltagarna samtalade om allt från ägarskiften till finansiering, målmedvetenhet och inre driv, och hur det är att utveckla en verksamhet från hobby till bärande företag. Många ben att stå på ökar den ekonomiska tryggheten.

- Jag tycker det var roligt att det var många små producenter som deltog under dagen. Det kan vara dom som har en förmåga att växa och inspireras av den här dagen. De har en möjlighet att växa och på så vis öka produktionen i länet, berättar Britta Liljeström, LRF Projektmedarbetare för Livsmedelsstrategin i Västernorrland.

 

Inspirationsdag Livsmedelsstrategi Västernorrland

På plats fanns också Jessica Ulander från LRF som gav Information om DIS (Dynamiskt inköpssystem som är en helt elektronisk metod för upphandling). Efter att dagen var genomförd kunde deltagarna konstatera att det fanns en positiv framtids anda kring livsmedelsproduktion, och att det är en viktig näring att vara verksam inom. Vikten av nätverkande och samverkan mellan livsmedelsproducenter i regionen är också en av nycklarna för att lyckas bra, och därför är dagar som dessa viktiga.

Deltagarna diskuterade också livsmedelsproduktion ur ett samhälleligt perspektiv och resonerade kring hur viktigt det är att fler unga förstår var maten kommer från, och att svensk livsmedelsproduktion är bra för både magen, klimatet och miljön. Även beslutsfattare har en utvecklingspotential när det gäller förståelsen och kunskapen om svensk livsmedelsförsörjning, och deltagarna lyfte att fler politiker måste våga satsa och värna om det svenska jordbruket.

Under dagen fick alla deltagare möjligheten att besvara en enkät om vilka frågor som för dom kändes viktiga att fördjupa sig mer i.

– Det var allt från DIS till marknadsföring och sälj. Alla dessa enkätsvar kommer att sammanställas och vi kommer använda dom i vårt fortsatta arbete med livsmedelsstrategin i Västernorrland, avslutar Britta Liljeström.

Är du producent i Västernorrland?
Länsstyrelsen Västernorrland och Lantbrukarnas Riksförbund arbetar tillsammans för att skapa förutsättningar att öka livsmedelsproduktionen i länet. För att ta reda på vad vi bör fokusera på önskar vi att du deltar i denna enkätundersökning.

Banner Västernorrlands livsmedelsstrategi