Jag är både upprörd och besviken

Sen vår eller försommar, det är spännande i naturen nu. Fantastiska färger och ganska ”lagom” väder. Ha förtröstan och förväntan.

I de mer företagsamma perspektiven är det mer oroligt. Vi har aldrig sett så höga priser förut. Till spänd förväntan för en del av oss, hemska kostnader för andra. Att priserna på livsmedel måste upp är fullständigt klart. De som uttalar sig att det är förvånande bör snabbt ompröva sin egen omvärldsspaning. Det är tråkigt att det skulle behövas ett krig för att sätta denna fråga på sin spets.

Med detta i sinnet så går jag omkring och är både upprörd och besviken. I min hemkommun har LRF bidragit till att alla markägare är på gång att göra myndighetsbeslut rimligare.

Kommunen vill lägga närmare 80 000 ha inom ett vattenskyddsområde. Nu har länsstyrelsen tagit bort närmare 70 000 av dem. Fantastiskt och samtidigt har vi aldrig varit emot ett vattenskyddsområde. Det hade varit oklokt.

Men nu är inspektörer redan ute och ställer frågor om förutsättningarna utan att beslutet från länsstyrelsen har vunnit laga kraft. Detta med direkta referenser till Naturvårdsverket och inte till det vad som står i beslutet. Det känns mycket konstigt.

Jag är bara lekman, men med en fast övertygelse om att det behövs många mer engagerade medlemmar, medarbetare och förtroendevalda i LRF för att enskilda medarbetare utan helhetssyn inte ska fördärva de fina möjligheter vi har att producera nya livsmedel.

Trevlig sommar.

Anders Richardsson
regionordförande LRF Halland