Jag vill utveckla branschen!

Ronja Björkqvist i stallet

Ronja Björkqvist är 28 år och bor på en gård utanför Borgholm tillsammans med sin sambo Joakim och en ny liten münsterländervalp som heter Dacke. Ronja brinner för att utveckla branschen och göra den tillgänglig för fler. Hon säger att om vi inte gör det kommer branschen gå under.

Det är en solig dag i Borgholm på norra delen av Öland. Ronja öppnar dörren till sitt typiska Ölandshus. En blå huslänga flankerad av två lador på var sida. En liten gårdsplan i mitten täckt med Ölandssten och en stor kastanj i mitten. Den lilla valpen Dacke sticker ut sitt huvud och vill hälsa. Han är vansinnigt söt. Just nu pluggar Ronja till driftledare inom gröna näringar vid folkuniversitetet i Lund och har gjort det sedan hösten 2022, och nu i vår tar hon sin examen. Som komplement till sina studier har Ronja arbetat i ett närliggande mjölkkostall.

Joakims familj driver lantbruket på flera ben. Dels har de två grisstallar med totalt 250 suggor. Dessutom har de en köttrasbesättning med ca 40 dikor. De köper även in ca 120 köttraskalvar varje år. Tidigare har de köpt in avelstjurar, men i vår ska Ronja seminera på egen hand. Utöver det har de 330 ha växtodling.

Brinner för demokrati och gemenskap

- Det är mitt tionde år som förtroendevald, berättar Ronja. Jag började som ledamot i LRF Ungdomens styrelse på Gotland i ett år och efter det blev jag vald till ordförande. Jag var ordförande i två, tre år samtidigt som jag satt ett år i LRF Gotlands regionstyrelse som ungdomsrepresentant. Därefter blev jag även invald i LRF Ungdomens riksstyrelse och har varit där i fyra år. Efter flytten till Öland fortsatte jag som ledamot i LRF Ungdomen Sydost i tre år och nu senast på årsmötet blev jag vald till ordförande, avslutar Ronja.

Ronja vill verkligen utveckla och förändra branschen. Att gå ifrån det gamla invanda synsättet i bondesamhället, där det i mångt och mycket bara är en viss kategori människor som verkar, till att utveckla normen och inkludera fler oavsett vilken bakgrund man har. Det behövs fler kompetenser för att branschen ska överleva.

- Jag vill verkligen påverka branschen och skapa avtryck. Alla ska känna sig välkomna och inkluderade, fortsätter Ronja.

Visionen för LRF Ungdomen Sydost

Det föreningsliv som finns och LRF i synnerhet är otroligt viktigt för samhället i stort och för landsbygden. Det finns ingen organisation som för hela lantbrukets talan förutom LRF.

 - Det är bra att vara med i en förening för en människas utveckling, menar Ronja. Man lär sig att samarbeta med andra människor och man får kunskapen om att om man gör saker tillsammans så kommer man ännu längre än om man skulle göra det själv. Det är också viktigt att förstå att man kan vara med och påverka samhället och ens egen framtid om man är med i en förening. Man lär sig helt enkelt hur en demokrati fungerar.

Aktiviteter våren 2024

- Vi har en väl sammansatt styrelse, vi har roligt ihop och vi har högt i[SB1]  tak, fortsätter Ronja. Vi är spridda geografiskt och har olika yrkesroller och det är bra. Vi är alla på olika punkter i livet vilket är en stor utmaning när det gäller att få ihop möten och aktiviteter, men det är också en möjlighet då vi har många olika infallsvinklar och synsätt på frågor.

Under hösten genomfördes ett välbesökt årsmöte och i januari hade de en verksamhetsplanering där de bestämde vårens aktiviteter (se länk).

- Vi har satsat lite med på det sociala med sommarträffar och After Work och vi har försökt sprida oss i alla länen, avslutar Ronja.