Jämställdhetsakademin pekar på lösningar

Viktoria Östlund
Viktoria Östlund, ledamot i Jämställdhetsakademin.

Viktoria Östlund är ordförande för LRFs hästdelegation och sitter därmed i LRFs riksförbundsstyrelse. Hon är ny ledamot i LRFs Jämställdhetsakademi, och tar med sig ett europeiskt perspektiv på jämställdhetsfrågan, eftersom hon även ledamot i EU-organisationen Copa Cogecas kvinnokommitté. I den kommittén har frågan om kvinnligt företagande och ägande inom de gröna näringarna blivit en huvudfråga.

– Jag kom från Bryssel i natt, från ett möte med Kvinnokommittén (ett namn som jag i och för sig tycker skickar fel signaler). Vi har ett möte varannan månad och den här gången hade vi European investment bank som föreläsare. De pratade om hur det ser ut i olika länder kring hur kvinnor och män får lån och stöd i sitt företagande. Kvinnor blir genomgående beviljade lägre andel av sökta lån och krediter, liksom riskkapital, säger hon.

Viktoria Östlund berättar vidare att European investment Bank bedömer att storleken på finansieringsklyftan mellan könen är så stor som 1,7 triljoner dollar. Mer än 68 procent av små och medelstora kvinnoägda företag har ouppfyllda kreditbehov. 

– Det här är ett av våra fokusområden framåt. Vi ska ta fram ett paper kopplat till jämställdhet, eftersom vi vet att jämställda företag är mer lönsamma – och det innebär ju faktiskt en lägre risk för bankerna. Det är något vi ska puffa för, förklarar hon.

Jämställdhetsakademin kan visa goda exempel

Samtidigt säger hon att LRFs jämställdhetsakademi ligger långt framme. Att LRFs ordförande Palle Borgström också är akademins ordförande ser hon som en viktig markering.

– Det skickar en signal utåt som visar att organisationen tar jämställdhet på stort allvar.

Viktoria Östlund berömmer även den stora kunskapsbas som Jämställdhetsakademin har samlat under de senaste 15 åren.

– Det är en riktig kunskapsskatt som jag tror att fler skulle ha glädje av att ta del av, säger hon.

Jämställdhet – en självklarhet

I sin vardag i LRFs riksförbundsstyrelse känner Viktoria Östlund inte av några jämställdhetsproblem. 

– Det funkar bra och vi är skapligt jämnt fördelade, berättar hon.

För Viktoria Östlund personligen är jämställdhet en självklarhet, både i hemmet och i yrkeslivet.

– Jag är uppväxt med en mamma som var väldigt engagerad i jämställdhetsfrågor, så för mig är det naturligt och vore det konstigt om jag själv inte var engagerad i att män och kvinnor ska ha lika förutsättningar oavsett kön.