Varje år delar Klimatklivet ut pengar till investeringar som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. En som sökt och blev beviljad under förra året var Jesper Närsgård som sökte för en plansilo på Bergane gård, Steneby i Dalsland.

- För oss handlade det om att bygga bort transporter och slippa köra foder och gödsel, vi kör hellre djuren vår och höst, säger Jesper Närsgård. 

Rationellare drift och mindre maskinpark

Jesper driver två gårdar i Bolaget Närsidans gårdar, på den ena gården Närsidan har han mjölkproduktion med 140 årskor plus rekrytering, alla djur föds och stannar på Närsidan innan en del av dem flyttar för vidare tillväxt till Bergane. På Bergane finns det plats för 270 köttdjur, båda Bergane och Närsidan är Kravanslutna. Det är några mil mellan gårdarna och runt Bergane finns det ganska mycket mark så det passade bra att lägga plansilon på Bergane. Närsidans gårdar brukar ungefär 700 hektar varav 200 hektar för spannmålsproduktion och 400 hektar för vall/bete och 100 hektar naturbete. 

Då det bara är tre år sedan köttdjursstallet stod klart, så körde de med rundbalar under två säsonger och de märkte snabbt att det gick åt mycket diesel på gården. Nu finns det bara en hjullastare på gården som de använder för att köra ut fodret med. Då djuren bara får gräs så fungerar ett sådant här system bra på Bergane. 

- Det var en helt annan maskinkedja som behövdes när vi hade rundbalssystem, dessutom blev det väldigt mycket plasthantering också, säger Jesper Närsgård. 

Investeringsstöd på 55 procent

Jesper tog hjälp av Hushållningssällskapet för sin ansökan och det var en del räknande fram och tillbaka innan ansökan var klar och kunde skickas in.

Han blev beviljad förra året och plansilon stod klar lagom till grässkörden. I Jespers fall rörde det sig om investeringsstöd på 55 procent av investeringskostnaden. 

- Jag är nöjd, det blev en rationellare drift och vi minskade maskinparken rejält här, säger Jesper Närsgård. 


Fakta Klimatklivet

Klimatklivet kan sökas av bland annat lantbruksföretag och ansökningarna på vilka åtgärder man söker för är breda. Allt från elektrifiering till biogas till plansilos men det finns också möjlighet att söka för förbättring av stallar. Huvudsaken är att investeringen bidrar till grön omställning eller fossilfri framtidsteknik. Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. 

Klimatklivet har under 2024 tre ansökningsperioder, en öppnar mellan den 3–11 juni och sen är det en i höst mellan den 1–8 november.

För mer information och ansökan gå in på https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/ 


Clara Hyltbäck

regional kommunikatör LRF Väst
clara.hyltback@lrf.se
076-836 81 00