Jordflykt ett allt större problem för Laholms lantbrukare

lantbrukare Roger Johansson Botans lantbruk Stumsnäs Dalarna

Pressmeddelande: I vissa delar av Skåne, Blekinge och Halland är det problem med vinderosion och jordflykt. Spridning av stallgödsel på åkermark utan efterföljande nedmyllning kan hjälpa till att binda jorden, men kräver att man söker dispens hos kommunen

LRFs kommungrupp i Laholm vill att kommunen nästa vecka tar beslut om att ge Laholms lantbrukare generell dispens för att sprida gödsel för att binda jorden.

I vissa delar av Skåne, Blekinge och Halland är det problem med vinderosion och jordflykt. Spridning av stallgödsel på åkermark utan efterföljande nedmyllning kan hjälpa till att binda jorden, men kräver att man söker dispens hos kommunen.

-Vi har arbetat med frågan länge i LRFs kommungrupp och det vi vill är att kommunen ger oss en generell dispens för att sprida fastgödsel för att undvika jordflykt, säger Anders Nilsson som är ordförande i LRFs kommungrupp i Laholm.

Som det är nu anser kommunen att varje lantbrukare själv ska ansöka om dispens för sin gård och sina skiften, något som Anders Nilsson tycker är onödig administration för lantbrukarna.

-Det är inte enskilda gårdar som drabbas av jordflykt utan det är ett flertal lantbrukare som har problem. Varje enskild dispens kostar också lantbrukarna 1500-1600 kr per gård och år. Även tiden som lantbrukarna och kommunen lägger ner på att administrera enskilda dispenser är ju onödig, säger Anders Nilsson.

LRFs kommungrupp påpekar också att det inte handlar om att sprida gödsel hur som helst eller när som helst.

-Naturligtvis följer vi lagstiftningen och vi dokumenterar ju precis som vanligt, så att vi kan visa upp var och när vi spridit gödsel, vi vill minska bördan för lantbrukarna i kommunen och om kommunen ger oss en generell dispens så skulle det underlätta för lantbrukarna i kommunen, säger Anders Nilsson.

Jordflykten ställer till det för lantbrukarna och Anders säger att det är viktigt att få koll på den då ogräs sprids.

-Vi har konstaterade problem med ogräset Hönshirs här i Laholm. Hönshirs ett av världens mest svårbekämpade ogräs som kräver snabb borttagning och behandling med växtskyddsmedel. Om vi gör vad vi kan för att förhindra spridning så tycker vi att kommunen kan underlätta för oss genom att ge lantbrukarna en generell dispens, avslutar Anders Nilsson.

Kontakt: Anders Nilsson, ordförande LRF Laholm, 070-9300622

Clara Hyltbäck