Kampanj för ändrad rapportering av referensarealer – från framtiden

AI-genererad bild av fiktiv framtida förbundsordförande
LRFs fiktiva framtida förbundsordförande. Bilden är AI-genererad.

EU-kommissionen presenterade i juni 2022 naturrestaureringslagen – ett förslag till lagligt bindande mål för hur mycket av medlemsländernas natur som ska återskapas. Hur mycket natur som faktiskt behöver restaureras är emellertid upp till varje medlemsland att själv bestämma utifrån hur referensarealer för olika naturtyper rapporteras.

Naturvårdsverket som ansvarar för rapporteringen förespråkar att flera naturtyper ska återskapas i omfattning utifrån hur de såg ut i förindustriell tid, nästan två hundra år tillbaka i tiden. Andra medlemsländer har i stället valt att rapportera referensarealer i mer modern tid.

Om Naturvårdsverkets förslag blir verklighet skulle det få stora konsekvenser för Sverige och svenskt jord- och skogsbruk. Politiken har därför ett viktigt ansvar att ändra i rapporteringen så att den harmoniserar med övriga EU-länder. Annars löper Sverige stor risk att hamna på efterkälken.

Brev från framtida förbundsordförande

För att trycka på i frågan går LRF nu ut i en minikampanj där vi har valt att kommunicera från 2050, året när restaureringsinsatserna ska vara genomförda enligt förslaget. I ett brev från framtiden lyfter LRFs fiktiva förbundsordförande Stina Svärd vad det skulle innebära för Sverige och svenskt jord- och skogsbruk om vi ska återskapa naturen till förindustriell tid.

Det handlar bland annat om stora arealer skog som har lösts in och åkermark som tagits ur produktion. Något som lett till sämre matberedskap, förlorade arbetstillfällen, förlorade exportinkomster och minskade skatteintäkter. Restaureringen satte också stora käppar i hjulet för branschens gröna omställning. Brevet avslutas dock med en uppmaning om att Sveriges bönder och skogsägare – de som fortfarande finns kvar – i konstruktiv anda är redo att ta sig an de svårigheter som man ställts inför och återigen växla upp för att producera mer.

Besök kampanjsidan och läs brevet från framtiden här

En alternativ version av brevet har skickats till politiken och har även gått som annons i Aftonbladet. Kampanjsidan har också annonserats i sociala medier.