Klimatklivet får fortsatt finansiering

Betande kor Gotland

Det står nu klart att klimatklivet räddas kvar och får fortsatt finansiering 2024-2026.

Allt fler lantbrukare får stöd för att byta från fossila till eldrivna alternativ för foderhantering, utgödsling, bevattning och strömaskiner. Lantbrukare har även fått stöd för att tillvarata gödsel för att producera biogas. Det bidrar till att minska metanutsläppen från gödsel samtidigt som biogasen kan användas till att producera el och värme, eller uppgraderas till fordonsgas som gör det möjligt för andra aktörer att använda förnybara bränslen i stället för fossila.

Tillsammans bedöms åtgärderna inom jordbruket minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser med ca 180 000 ton koldioxid per år.

Stödet har varit väldigt uppskattat av LRFs medlemmar som hittills fått ansökningar godkända för ca 2,3 miljarder kronor. Stödet har beviljats till de lantbrukare som investerar i minskade utsläpp och ökad konkurrenskraft

Nu är ansökningsperioden öppen, passa på att lämna in era ansökningar till klimatklivet mellan 18-29 september

För information om vilka åtgärder ni kan ansöka om stöd för, besök naturvårdsverkets webbplats.

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar