Kommungrupper och Svenska Kraftnät träffades i Töreboda

män, kvinnor kring ett boer, fönster i bakgrunden
Representanter från kommungrupper i Västra Götaland och Örebro län träffade Svenska Kraftnät. Foto: Jenny Nilsson.

Kommungrupper från Västra Götaland och Örebro län träffades i Töreboda för att få veta mer om den nya 400 kV-ledning som planeras mellan Hallsberg och Timmersdala.

LRF Västs förhoppning är att dessa möten ska skapa ökad trygghet för medlemmarna i allmänhet och kommungrupperna i synnerhet, tack vare tidig involvering i frågorna. 

– I Väst har vi haft flera möten med olika nätbolag inför deras samrådsprocess, både för att lära känna varandra och för att öka kunskapsnivån hos våra förtroendevalda. Inte minst ökar förståelsenivån hos ledningsägarna, säger Jenny Nilsson, regionalt sakkunnig i LRF Väst.

Töreboda kommun är hårt drabbad av både befintliga och planerade kraftledningar så därför bestämdes det att mötet skulle hållas där. Det deltog också flera representanter från kommungruppen i Töreboda.

Möjlighet att ställa frågor

Svenska Kraftnät beskrev bakgrunden och förklarade hur processen och tidsplanen ser ut och under tiden fick alla ställa frågor om det aktuella projektet, om teknikval, ersättningar och så vidare. 

– Det var ett trevligt möte som rätade ut några frågetecken, även om vi inte alltid är eniga om hur och var ledningar ska byggas, säger Jenny Nilsson.

Funderar du över något? Kontakta Jenny Nilsson i LRF Väst.

Jenny Nilsson
regionalt sakkunnig LRF Väst: Infrastruktur (främjande/intrång), energi, hållbarhet
jenny.nilsson@lrf.se  
070-629 15 70