Om infrastruktur

En välutvecklad infrastruktur är viktig för livskvaliteten och ekonomiska möjligheter i landsbygdsområden. Företagandet i det gröna näringslivet är platsbundet och en förutsättning för att det ska kunna utvecklas är att det är attraktivt att driva företag på platsen. Infrastruktur är lika viktigt på landsbygden som i staden. 

En robust och mångsidig infrastruktur stöder ekonomisk utveckling och ger starkare och mer hållbart samhälle som kan hantera ekonomiska och miljömässiga utmaningar mer effektivt.

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

Det här vill LRF

  • Bredbandsstödet ska förstärkas och förändras för att kunna täcka bredbandsutbyggnaden i glesbebyggda områden.
  • Utbyggnaden av mobilt bredband prioriteras, med särskilt fokus på att framtidens 5G-nät snabbt når landsbygdens företag.
  • Testbäddar för utveckling av autonoma fordon upprättas på landsbygden.
  • Investeringar i produktion av biodrivmedel i Sverige premieras.
  • Reseavdraget förändras så att det i högre utsträckning kompenserar för ökade kostnader för resor på landsbygden.
  • Statliga och kommunala stöd till de enskilda vägarna utökas.
  • Vägunderhåll prioriteras och att statliga samt kommunala vägar anpassas för det gröna näringslivets transporter.
  • Markförläggning av elnät prioriteras.
  • Fler regleringar ska genomföras för att minska oskäliga elnätsavgifter.
Till sidomenyn
Till sidomenyn