Kommungruppernas årsmöten avslutade för LRF Västra Götaland

årsmöten Västra Götaland
Många smörgåstårtor åts även under denna årsmötessäsong.

Många intressanta studiebesök i samband med årsmötena, så kan nog årets kommungruppsårsmöten sammanfattas. Sammanlagt 40 motioner har skickats vidare till regionstämman 2024 i Vara.

I Tranemo fick medlemmarna lära sig mer om flamskyddssäkra kläder genom en rundvandring på Tranemo Workwear, i Skara besökte man Swedish Agro, Grästorps kommungrupp höll till på Axima och Herrljunga kommungrupp samlades på Gäsene mejeri. Några kommungrupper hade också valt att lägga sina möten hon sin lokala Sparbank. Frågorna var många och det resulterade i 40 motioner till årets regionstämma i Vara. I övrigt diskuterades bonde protesterna i EU, rovdjurspolitik, tillsynstaxor, skolmatsfrågan, den gröna omställningen, detaljplaner, översiktsplaner, kossans roll, utsläppsrättigheter. I Grästorp var man lite extra stolt i sin kommungrupp där man lyckats påverka förbifart Grästorp. Detta har resulterat i att nu kan lantbrukarna i trakten köra med dubbelmontage. Kommungruppen fortsätter sitt arbete för att det ska bli enklare för lantbrukarna att ta sig igenom samhället.

I ett flertal verksamhetsberättelser kunde man också hitta den fina kontakt som många av kommungrupperna försöker upprätthålla med sina kommuner i viktiga påverkansfrågor.

Många smörgåstårtor åts också under denna årsmötessäsong.

Vill du veta mer om vilka motioner eller vad som kommer avhandlas på stämman i Vara kolla in här på www.lrf.se/vastragotalandsstamma

 

Clara Hyltbäck
regional kommunikatör LRF Väst
clara.hyltback@lrf.se
076-836 81 00