Kommungruppskonferens i Höga kusten

Annie Gradin, LRF Ungdomens ordförande i Västernorrland, samtalar med LRF Nords regionchef Gabriella Persson Turdell
Annie Gradin, LRF Ungdomens ordförande i Västernorrland, samtalar med LRF Nords regionchef Gabriella Persson Turdell

Det var ett stort engagemang när regionstyrelsen, kommungrupperna och lokalavdelningarna i LRF Västernorrland träffades på Höga kusten Hotell den 25 oktober. Syftet med konferensen var att kraftsamla och diskutera viktiga frågor inom de gröna näringarna.

Under torsdagen träffades alla lokalavdelningar, kommunavdelningar och regionstyrelsen vid Höga kusten för att ge inspel och planera inför höstens aktiviteter och kommande verksamhetsår. Deltagarna fick framföra vilka näringspolitiska frågor som bedöms vara viktigast för sina respektive kommuner, och vad som går att göra för att tillsammans kan stärka det näringspolitiska arbetet på kommunal nivå framgent. 

Det talades bland annat om krisberedskap kopplat till livsmedel och att det bör vara en säkerhetsfråga att värna om den befintliga jordbruksmarken på kommunal nivå. Kommunerna måste därtill bli bättre på att förstå att lantbrukarna är företagare, och inte bara ”bönder”. Som vilken annan företagare som helst behövs en lönsamhet och här har kommunerna chansen att slå flera flugor i en smäll när de upphandlar lokal mat. Dels stärker det lönsamheten hos bönderna, och därmed tryggas livsmedelsförsörjningen i tid av kris eller krig, samtidigt som det är bra för klimatet och håller landskapet öppet. 

Intressanta samtal under dagen mellan de olika lokalavdelningarna och kommungrupperna
Intressanta samtal under dagen mellan de olika lokalavdelningarna och kommungrupperna

Framtidens folkrörelse ska göra det enklare för alla att engagera sig

Gunilla Kjellsson, ordförande för LRF Västernorrlands regionstyrelse berättade om utvecklingen av Framtidens folkrörelse och den kommande remissperioden samt uppmuntrade kommungrupperna att svara på remissen.

– Förhoppningsvis ökar det här engagemanget i vår rörelse. Det lokala engagemang som finns i lokalavdelningarna ska fortsätta leva vidare men föreslås ligga under kommungruppen vilket minskar den föreningsadministrativa bördan. Målsättningen är att göra det enklare för fler att engagera sig, sa Gunilla. 

Gunilla Kjellsson och Amanda Andersson diskuterar näringspolitiska åtgärder som behövs i deras kommun
Gunilla Kjellsson och Amanda Andersson diskuterar näringspolitiska åtgärder som behövs i deras kommun

Rapport från Norrlandsgruppen

Under förra veckan höll Norrlandsgruppen sin årskonferens där LRF Västernorrland i egenskap av Gunilla Kjellsson har ordförandeskapet och blev omvald för ytterligare ett år. Norrlandsgruppen är en gruppering som ska jobba med näringspolitik kopplat till jordbruketet och stödsystemen, och idag består gruppen av de sju jordligaste LRF regionerna, samt Arla, Lantmännen, Äggnäring Norrland, Norrjemjerier med flera. De träffas fysiskt en gång per år och har däremellan digitala möten. 

Förra veckan träffades de i Stockholm och på plats fanns bland annat Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Jordbruksverket och länsstyrelser från respektive län. Den goda uppslutningen visar att det är ett viktigt forum, för både regeringen och för länsstyrelserna, att delta i berättar Gunilla.

- Frågeställningarna som kom fram under dagen tog vi sedan vidare till riksdagsledamöterna från samtliga länen som var inbudna på kvällen. Från Västernorrland kom fyra riksdagsledamöter, vilket var bra. Fokusfrågorna var bland annat renmarksutredningen, EU:s avskogsförordning och Art- och habidatdirektivet, sa Gunilla.