Kompetensförsörjning inom lantbruket i fokus för besök på Berga Naturbruksgymnasium

Besök på Berga Naturbruksgymnasium skapade en plattform för framtida samarbete mellan kommuner, regionen, LRF Mälardalen och Berga.

LRF Mälardalen, representerade av vice regionordförande Birgitta Carlsson och styrelseledamot Martin Bäck, var nyligen tillsammans med andra aktörer på besök på Berga Naturbruksgymnasium. Syftet med besöket var att olika aktörer skulle tillsammans diskutera och samtala kring förutsättningarna framåt för de gröna näringarna i Stockholms län. Förutom diskussionerna inkluderade besöket också en rundvandring på skolan.

De som deltog på träffen var förutom LRF Mälardalen representanter från Berga samt skolans ägare Dille Bolagen, Region Stockholm, och kommunerna Haninge och Nynäshamn.

Frågorna som samtalades kring under mötet var regionala planeringsfrågor och hållbar utveckling på lång sikt, kompetensförsörjning och attraktionskraft, samt lLivsmedelsstrategi och framtidens mat.

Birgitta Carlsson tycker att mycket positivt kom fram under diskussionerna, som hon nu ser fram emot fortsätter i olika sammanhang.

– Det var ett besök med mycket framåttänk. Vi pratade mycket om kompetensförsörjning, en väldigt viktig fråga för våra medlemmar. Vi kommer ses framöver också, ett samarbete jag ser fram emot. Det finns så mycket att prata om, men vi hann inte riktigt med generationsskifte, så det hoppas jag vi får in nästa gång.
 
Det var ett framåtsyftande möte där alla var överens om att vi behöver kraftsamla i hela regionen för en ökad livsmedelsberedskap och för att skapa rätt förutsättningarna för de gröna näringarna. Regionen, LRF och Berga är tillsammans framåt viktiga parter för att skapa en grön kunskapsnod i Stockholms län.

Hans Stenberg, skolchef och vd för Berga och Dille Gård Naturbruksgymnasium, sammanfattar besöket.
 
– Samtalet skapade en fantastisk plattform för framtida samarbete mellan, kommuner, regionen, LRF och Berga. Vi fick möjlighet att visa hur vårt driv och mod skulle kunna vara en del av utvecklingen av näringen och ett hållbar framtid tillsammans med de andra aktörerna. Vi uppfattade också att politiken tog emot oss med öppna armar, kul! Med draghjälp från alla aktörer så kan vi öka bredden på tillgängliga utbildningar i regionen. Vi tror dessutom att vi kan vara en resurs i beredskapsplaner på olika sätt. Vi hoppas att vi tillsammans med alla aktörer kan ta detta vidare, att tydliggöra visionen, sätta upp mål och sedan ”make it happen”.