Konstruktivt möte med verket

Arla och LRF möter Trafikverket

Bra och konstruktivt. Så sammanfattar Stefan Gustavsson och Kjell Johansson mötet med Trafikverkets ledning i Eskilstuna. Målet var främst att förbättra framkomligheten på det mindre vägnätet vintertid men även att höja vägstandarden under andra delar av året.

I vintras drabbades många lantbruksföretagare och åkerier när mycket snö föll över det mindre vägnätet ute på landsbygden. Vägar blev snabbt isiga och oframkomliga. Situationen höll i sig. Och det tog tid innan vägarna röjdes och halkbekämpades. 

Framför allt var det mjölktransporter och skogstransporter som med kort varsel fick ställas in när vägarna inte var farbara. 

– Konsekvensen blev att flera mjölkgårdar fick hälla ut mjölken på gödselplattan. Korna slutar ju inte producera bara för att det är hala vägar. Det är stora värden som går till spillo och känslan hos den enskilde bonden är heller inte bra, summerade Tony Rosén som är ruttplanerare och ansvarig för intransporterna av mjölk till Arla Sverige.

Situationen denna vinter är inte unik. Förra vintern såg lika dan ut. Något behöver göras menade Stefan Gustavsson, mjölkföretagare utanför Flen och ledamot i regionstyrelsen. Han hade blivit kontaktad av flera kollegor, skrev en debattartikel som fick stort genomslag i sörmländsk media.

– Vi fick en direktkontakt med Trafikverket. Det var meningen. Det är bättre att prata med varandra än om varandra. Vi vill ju få till verkliga förbättringar som gör det möjligt för oss att driva företag på landsbygden, för så här kan det inte fortsätta.

Vägchef Karl Blad, Karin Gustafsson, avdelningschef för underhåll och Fredrik Brokvist från Trafikverkets Mellersta Region tog emot. De beskrev ingående det uppdrag Trafikverket har och kunde visa att ambition och anslag inte alltid möts i deras budget.

– Men vinterväghållningen har inget takpris. Vi har tydliga regler för vad som gäller för vägnätet. Det ska vara farbart. Blir det besvärliga vintrar blir det tyvärr mindre pengar kvar till underhåll. Det är en utmaning för oss, eftersom slitna vägar är svårare att snörölja och halkbekämpa, förklarade Karl Blad.

Han beskrev hur plogbilar upphandlas och hur insatserna följs upp och utvärderas. Från LRF lyftes hur viktigt vägnätet är för företagandet när gårdarna har stort behov av intransporter med drivmedel, foder, reservdelar, veterinär och uttransporter av grödor, mjölk, djur och gödsel. Utöver detta används vägarna för skolskjuts, sjuktransporter och arbetspendling.

– Bra att ni berättar. Samtal som detta är viktiga. Vi vill fortsätta dialogen och arbeta tillsammans. Kan vi identifiera de platser där ni återkommande ser att det uppstår problem kan vi analysera dem och se vad vi kan göra för åtgärder för att förändra situationen, svarade Karin Gustafsson som ser fram emot fortsatt dialog.