Krönika: Johan Lagerholm

Johan Lagerholm, ordförande för LRF Södermanland.
Johan Lagerholm, regionordförande LRF Södermanland. Foto: Åke Karlsson/Lantbruksbild

2023 kommer sannolikt att sammanställas som ett av de värsta för svenskt lantbruk. Prövningarna under året har varit många. En vinter som påverkat höstgrödorna, torka i början av sommaren, höga insatskostnader, låga skördar och nu ett skördeväder som påfrestar enormt mycket på både maskiner och människor.

Vi har hamnat i ”den perfekta stormen”. Uttrycket är en direktöversättning från engelska och beskriver fenomenet när olika vädertillstånd, som i sig inte är särskilt dramatiska, tillsammans förstärker varandra till kraftig påverkan. Uttrycket används även ibland för att beskriva ett förlopp av olyckliga omständigheter, det vill säga precis vad som hänt under 2023.

Min egen bild av läget i länet är det är stora skillnader mellan olika delar. Skördarna verkar vara i ett spann från riktigt låga till strax under normalskörd.

I LRF försöker vi nu göra vad vi kan för att mildra påverkan av årets alla händelser. På nationell nivå analyseras läget fortlöpande i ett försök att förutse vad som kan bli framtida problem. Under augusti söktes och erhölls en nöddispens för att avdöda axgrodd och grön spannmål med glyfosat. På regional nivå har vi tagit kontakt med länets banker och förbereder ett möte med dem för att beskriva läget i lantbruksföretagen.

Mitt i allt elände är det lätt att tro att man står ensam med problemen. Årets väderfenomen omfattar många och problemen är liknande mellan företagen. Känner du att du behöver någon att prata med, tveka inte att kontakta någon av våra bondekompisar. De finns till för att lyssna, stötta och vägleda.

Kämpa på med skörd och höstsådd och var rädd om dig!