Kullgren: Det är inte kon som är miljöboven

LRF Mjölk
Svensk Mjölks vice ordförande Anders Rolfsson och landsbygdsminister Peter Kullgren på Lantbrukets dag.

Framtidsvisioner, regelkrångel och en gripande berättelse om hur en fågel riskerar att stoppa en ny generation mjölkbönder. Det var några av fokusfrågorna under Lantbrukets dag som arrangerades i riksdagshuset nyligen.

Anders Rolfsson, vice ordförande i Svensk Mjölk deltog i paneldiskussionen och han målade upp en ljusare bild än sina kollegor i andra branscher. Vilket kan förklaras i att mjölkinvägningen i Sverige ökar liksom investeringsviljan.

– Trots likviditetsbristen just nu så finns det fantastiska förutsättningar för svensk mjölkproduktion i det längre perspektivet. Vi har marken och friska djur. För att vi ska lyckas behöver vi en ökad lönsamhet och stärkt konkurrenskraft, sa Anders Rolfsson, vice ordförande i Svensk Mjölk under paneldebatten.

Anders nämnde också att det finns det andra länder, som Nederländerna, som satsar miljardbelopp på att minska antalet nötkreatur. Något som ytterligare talar till den svenska mjölkproduktionens framtid.

– Om konkurrentländer i vår närhet monterar ner, så ökar vår möjlighet att öka exporten. Mjölk och mjölkråvara behövs. Vi blir fler människor både i Sverige och på jorden som ska mättas i framtiden. Vi arbetar på en global marknad, men hämmas av lokala regler. Stärks vår konkurrenskraft så lyckas vi. Möjligheterna finns, sa Anders Rolfsson.

Anders poängterade också hur viktig svensk mjölkproduktion är i hela hållbarhetsarbetet.

– Vi kan producera el och drivmedel av gödslet, köttet blir mat. Ta till vara på det vi har, det stärker beredskapen.

I filmen hör du Anders Rolfsson berätta mer:

Lantbruksminister Peter Kullgren var också på plats och han var tydlig med en sak:

– Jordbruket är en modernäring i Sverige och produktionen ska öka. Det är inte kon som är miljöboven.

Ökat intresse för att lösa regelbördan

Under dagen visade LRF Mjölks expert Suzanne Cewe hur regelbörden har ökat med 135 procent på 25 år.

– Jag har jobbat med dessa frågor under många år och det är roligt att höra att allt fler pratar regelförenkling. Vi behöver jobbat tillsammans på ett smart sätt för att få till en enklare vardag för företagarna. Det är fler än 15 myndigheter som har regler mot en företagare, som oftast är microföretagare, tänk att samla alla krav på ett ställe i en gårdapp? En väg till gården helt enkelt, sa Suzanne Céwe.

En vecka efter Lantbrukets dag, meddelade regeringen att de tillsätter en förenklingsutredning.

Mjölkgård hotad av tretåig hackspett

Dagen avslutades med ett gripande brandtal från systrarna Hyttsten i Jämtland. Deras dröm om att ta över mjölkgården från sina föräldrar har stoppats på grund av att det har hittats spår av en tretåig hackspett i deras skog.

– Vi fick lån från banken eftersom vi hade skog att ta ut, men nu kan vi inte det på grund av artskyddsförordningen. Som vår far sa: Jag förstår att spåren av den tretåiga hackspetten är viktig, men är inte vi mjölkbönder lika viktiga? Har hela vårt liv varit förgäves?

Systrarna, som har överklagat domen, fick stående ovationer efter sin gripande och upprörande berättelse.

– Grön socialism när staten går in och tar över någons egendom. Så kan vi inte ha det, sa Magnus Oscarsson, KD-politikern som tillsammans med Hushållningssällskapet arrangerade dagen.

I filmen hör du systrarna Hyttsten berätta mer:

Enkät: Vad behövs för att stärka svensk mjölkproduktion?

Erik Olsson, Edsbyn, mjölkbonde med 70 kor:

–Vi måste skaffa en inhemsk subventionering som Norge och Finland. Jag vill ha en fördubbling av EU-stöden men lika andel svensk inhemsk betalning också.

Eva Löv, Örebro, som generationsskiftat sin gård med 60 mjölkkor

– Lönsamheten måste upp. Vi måste få mer liknande konkurrensvillkor som övriga länder. Vi lever på en global marknad.

Ingrid och Kjell Sandahl, Vetlanda med 540 mjölkkor

– Vi får konkurrea på lika vikllkor med länder och att vi primärproduktionen får vår del av kakan så att inte andra aktörer stjäl emellan. Konsumenterna har bara en viss mängd pengar. Har man inte råd att handla mat.

I filmen berättar de mer: