Lägg inte ned Skultuna brandstation

Bönderna hjälper till vid skogsbrand

Det brinner i knutarna! Kanske inte bokstavligen, men väl bildligt. Vårt budskap till politikerna i direktionen för Räddningstjänst Mälardalen är tydligt: det är våra liv, djur och egendomar ni äventyrar om ni lägger ned Skultuna brandstation.

Vi avser förstås ryktet om nedläggning av Skultuna brandstation som har cirkulerat i många år. Politikerna i direktionen för räddningstjänsten har vad vi erfar antagit en verksamhetsplan för 2024, i vilken det ingår att lägga ned Skultuna brandstation, vilket gör det till mer än ett rykte- det är nu verklighet.

Låt oss vara väldigt tydliga: våra medlemmar som verkar och bor på landsbygden kommer påverkas negativt av detta. Det kommer ta längre tid för hjälp att komma ut till oss, det kommer komma mindre kapabel hjälp (i alla fall i ett första läge), vilket medför att risken för allvarliga skador på människor, djur, skog och mark ökar. Riskerna för våra verksamheter ökar alltså, vilket redan torka, översvämningar och svinpest har medfört i år. Vem ska betala hanteringen av de ökade riskerna? Nu riskerar fler jord- och skogsbruk att läggas ned, i en tid när vi behöver mer inhemsk mat- och skogsproduktion, inte minst ur beredskapssynpunkt. Lägg till det alla andra företagare i Skultuna som riskerar högre försäkringspremier, för att inte nämna alla privata hushåll som också påverkas.

Dåliga argument

De argument som framförs är att brandstationen är i dåligt skick och att det är svårt att bemanna den. Det är ingen som sticker under stol med att brandstationen inte är i bästa skick, och att åtgärder måste vidtas. Vi har pratat med flera personer med insikt i verksamheten i Skultuna och alla är samstämmiga: lite färg på väggarna skulle inte skada. Men att den skulle vara i så dåligt att skick att den behöver rivas och ny station byggas håller ingen med om. Vad gäller svårighet med bemanning är det något som tidigare brandmän på stationen, i en intervju i VLT, säger inte stämmer. Och om det är svårt att hitta personal kanske man ska titta på villkoren i stället för att lägga ned.

De argumenten kan vi alltså avvisa. Dessutom har personalen på stationen en mycket god lokalkännedom, som svårligen kan ersättas av personal placerad i Västerås. Det kan handla om att veta vilken liten väg man kan ta mot något objekt, var man kan ta vatten för att släcka, eller vilka djur som finns på en gård när något händer. Vi har pratat med medlemmar vars egendom kunde räddas just för att Skultuna brandstation var på plats så snabbt, och genom god kännedom om plats och gårdens verksamhet kunde avvärja katastrof. De som var med vid branden 2014 vet hur viktig lokalkännedom är, låt oss inte kasta bort den.

Längre tid

Det ska enligt räddningstjänsten ta 13 minuter för en utryckning från Vallbystationen i Västerås att ta sig till Skultuna. Det är säkert då till brandstationen i Skultuna, alltså mitt inne i samhället. Men vad händer om det brinner i en ladugård i norra kommundelen? Då lär en brandbil från Skultuna vara på plats mycket snabbare.

Till slut, låt oss vara på det klara med att på alla sätt och vis innebär en nedläggning att det blir sämre för boende i och runt Skultuna, hur kan man påstå något annat? Ni politiker i direktionen får mycket gärna prata med oss i LRF så vi kan informera om hur oroliga vi är för vad det här beslutet medför för våra verksamheter. Det är våra liv, djur och egendomar ni äventyrar.

Styrelsen för LRFs avdelning i Skultuna-Haraker-Romfartuna

Roberth Kihlin, ordförande i LRFs kommungrupp i Västerås

Håkan Johansson, beredskapsansvarig i LRF Mälardalen

Det här är en debattartikel som har publicerats i VLT.