Landshövdingen i Stockholm på gårdsbesök

Landshövding Sven-Erik Österberg på gårdsbesök

LRF Mälardalen bjöd tidigare i oktober ut länsstyrelsen i Stockholm med landshövding Sven-Erik Österberg i spetsen på en studieresa med gårdsbesök, information och diskussion.

Deltog gjorde landshövding Sven-Erik Österberg, länsråd Åsa Ryding, lantbruksdirektör Ulrika Lundberg samt flera avdelningschefer från bland annat samhällsbyggnadsavdelningen, miljöanalys och Hållbar Tillväxt.

Ett av besöken gjordes hos Arthur Borgs och hans getmjölkgård i Mölnbo med 290 djur, gårdsbutik och grönsaksodling. Ett annat var i växthuset i Hejsta i Hölö där det odlas sallad och örter.

Under resan informerade Anders Wågberg, Malma Gård, Värmdö, om deras verksamhet och om problematiken kring olika myndigheters tolkning av lagar kring slakt.

Thomas Berg, fårägare i Sjundareviret, informerade om svårigheterna med att bedriva fårproduktionen i ett vargrevir och vilka de negativa följderna blir när det inte längre går att hålla får där.

Från LRF Mälardalen deltog ordförande Per Pettersson, ledamot Christina Birger, vice regionchef Eleonore Marcusson, regionchef Helena Åkerberg Hammarström och Åsa Wärlinder.